Wisseling bestuurder CNV Vakmensen bij Qsil

Zoals jullie misschien bekend heeft CNV vakmensen een organisatie aanpassing gedaan. We werken nu vanuit 12 verschillende regio’s die meer aansluiten bij de arbeidsmarkt regio’s. Qsil valt onder de arbeidsmarktregio Groningen. De arbeidsmarktregio wordt bediend vanuit het kantoor in Groningen.

Ikzelf werk vanuit het regiokantoor Drachten. Concreet betekent dit dat ik stop als bestuurder vanuit het CNV voor Qsil. Mijn collega Sijtze de de Bruine (s.debruine@cnvvakmensen.nl) zal mij opvolgen.

Een wisseling van bestuurder is ook een goed moment om eens naar de verschillende portefeuilles te kijken.

Na de verkoop van de vestiging van het bedrijf in Winschoten van Philips naar Qsil, is er een eigen cao gekomen voor Qsil. CNV Vakmensen is partij bij die cao. De directie wilde direct stoppen met een cao met vakbonden. In verschillende ledenvergaderingen hebben de werknemers van Qsil aangegeven belang te hechten aan een cao met vakbonden.

Om als vakbond goede onderhandelingen te voren wil je namens een groep betrokken medewerkers onderhandelen. Je moet weten wat er onder leden leeft en je wilt namens mensen onderhandelen..   Het ledenbelang van CNV vakmensen was klein en is dat ook gebleven (8 leden waarvan er maar maximaal 4 reageerden). Als onderhandelaar heb je dan het idee dat je wel onderhandelt maar je weet niet namens wie. Dat is niet prettig.

CNV vakmensen heeft dan ook besloten geen partij meer te zijn bij de volgende cao.

Concreet betekent dit dat vanaf de cao 2021 de FNV de enige vakbond zal zijn die de onderhandelingen bij Qsil voert. Voor een aantal mensen zal deze beslissing misschien als verrassing komen. Met de kaderleden heb ik dit punt al vaker besproken.

In de bijlage de brief die we naar de directie hebben geschreven.

Jan Kampherbeek
bestuurder
E.: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 20 22

Downloads