Al het nieuws

WIL JIJ NIET VOORUIT, MAAR ACHTERUIT BIJ ALBEMARLE? LEES DAN SNEL VERDER!

Albemarle stelt 1.5% loonsverhoging en 'moderniseren' van seniorenrechten voor. Door het moderniseren, kun je 8 extra vrije dagen kwijtraken. En de loonsverhoging staat niet in verhouding tot de inflatie. Wil je weten wat er nog meer aan de hand is? Lees dan snel verder.
Wij hebben beloofd om na iedere onderhandelingsronde terug te komen bij onze leden met een update. Belofte maakt schuld; daarom een update van de cao-tafel. Vers van de pers.

Gisteren hebben wij het gehad over de cao-tekst. Albemarle wenst die graag eenduidig te maken zodat het voor één ieder duidelijk is wat er precies in de cao staat. De wijzigingen zouden tekstueel zijn en bijdragen aan de leesbaarheid van het document. In de praktijk valt dit echter tegen. De wijzigingen zijn (op een enkele uitzondering na) helemaal niet tekstueel, maar zeer inhoudelijk. Ze raken de positie van werknemers.

Daarnaast doet Albemarle het voorstel om de seniorenrechten te ‘moderniseren’. De seniorenrechten zouden achterlopen bij de gestegen levensverwachting en het effect daarvan op de AOW- en pensioenleeftijd. Daarom willen zij de grens verschuiven van 55 naar 63 jaar. In de praktijk kan dit betekenen dat de werknemer die werkzaam is in de ploegendienst niet vanaf 55 jaar, maar vanaf 63 jaar recht heeft op een extra vrije dag. Dat zijn in totaal 8 vrije dagen die je daarmee verliest! Voor functies waar ten behoeve van de goede gang van zaken consignatie noodzakelijk is, is deze op dit moment verplicht tot je 55e. Met het voorstel van Albemarle wordt die grens ook (in stappen) verschoven naar 63 jaar. En dit geldt voor alle cao-artikelen met een regeling op basis van leeftijd.

De verschuiving is als volgt:

  • Van 55 naar 60 jaar per 1-1-2022
  • Van 60 naar 61 jaar per 1-1-2023
  • Van 61 naar 62 jaar per 1-1-2024
  • Van 62 naar 63 jaar per 1-1-2025

Stelt Albemarle dan wel een nette loonsverhoging voor? De vakbonden hebben tijdens de eerdere onderhandelingen 5% loonsverhoging gevraagd. Wat Albemarle betreft was er op dat moment ruimte voor 1.5%. Zelfs de inflatie stond in mei van dit jaar al op 2.1%, dat is een verschil van 0.6%! Dat verschil betaalt de werknemer. Want de boodschappen zijn in de supermarkt al duurder geworden, maar het salaris groeit niet mee. Je houdt er onder aan de streep minder aan over. Inhoudelijk hebben we vandaag niet gesproken over het loon omdat eerst een aantal andere zaken helder dienen te zijn. Het gaat uiteindelijk om het totaalpakket en we zullen pas verder spreken over het loon als we weten waar we staan met de overige voorstellen.

En dit is nog maar een klein deel van de onderwerpen die op tafel ligt. We moeten nog over vele onderwerpen inhoudelijk het gesprek voeren. Werkgever is nu aan zet en komt de volgende onderhandeling met extra toelichting en verduidelijking van hun voorstellen.

Wij hebben vandaag in ieder geval aangegeven dat het gat tussen de vakbonden en Albemarle op dit moment erg groot is. Zoals het er nu voor staat, zien wij weinig ruimte om in onze handen te wrijven. De sfeer was constructief, maar op de inhoud blijven wij scherp zoals jullie van ons gewend zijn.

Het volgende gesprek zal op 29 juni plaatsvinden. Wij blijven jullie op de hoogte houden.

Mede namens Tosca, Marion, Pieter en Trevor,

Münire Manisa
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 34 49 74 50
E: m.manisa@cnvvakmensen.nl

en Esam Laassal, bestuurder FNV Procesindustrie