Al het nieuws

Wij gaan praten met NS

Uit de ledenraadpleging blijkt dat wij kunnen gaan praten met NS. Ook bij de andere vakorganisaties is dat het geval. Op 5 augustus starten we de gesprekken.

96% geeft aan dat wij kunnen gaan praten met NS
De afgelopen weken is er gereageerd op de enquête over de plannen bij NS. 96% van de leden die gestemd hebben, geeft aan dat wij kunnen gaan praten. Ook leden bij andere bonden geven aan dat wij kunnen gaan overleggen. Op 5 augustus starten de gesprekken tussen NS, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties en de COR. Vanzelfsprekend word je op de hoogte gehouden.

Vertrouwen in werkgelegenheidsgarantie
55% geeft aan dat ze wel een mededeling van NS verwacht hadden. Maar ook is heel erg duidelijk dat leden een groot vertrouwen hebben in de werkgelegenheidsgarantie. Deze werkgelegenheidsgarantie staat in het sociaal plan. Ook begrijpen medewerkers dat dit kan betekenen dat zij zelf ook wat moeten doen. Echter: dat willen medewerkers niet tot elke prijs. In principe wil een grote meerderheid in de huidige functie bij NS blijven werken.   

Flexibiliteit: niet tot elke prijs
Ook voor wat betreft flexibiliteit geldt dat medewerkers dit niet tot elke prijs willen. Bereidheid tot het volgen van opleidingen is er wel, mits het in werktijd kan.

Hoe nu verder?
Wij gaan overleggen. Of en hoe snel we eruit kunnen komen met alle partijen, is niet te voorspellen. Dat hangt ook af van het voorstel waarmee NS zal komen. Wij houden jou in ieder geval op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986