Al het nieuws

Wie beslist over reparatie WW/WGA bij ANWB Retail?

Vanaf januari 2020 zijn de winkels van ANWB een zelfstandige dochter geworden. Over de gevolgen van deze verandering voor de medewerkers in de winkels en bij Telstar zijn afspraken gemaakt. Er staat nog één punt open en dat gaat over de reparatie van WW en WGA.

Reparatie WW/WGA bij ANWB
Toen de winkels nog rechtstreeks onder het concern vielen, was de cao die CNV Vakmensen met ANWB afsluit, op jullie van toepassing. In die cao hebben geregeld dat je een extra verzekering hebt tegen inkomensverlies als je arbeidsongeschikt wordt of je baan verliest.
We noemen dit de reparatie van WW/WGA. Dat is geregeld in een aparte cao.

Situatie cao Retail Non-Food
Jullie vallen nu onder de cao Retail Non-Food. In die cao is de reparatie van WW en WGA niet geregeld. Word je nu arbeidsongeschikt of werkloos, dan heb je geen recht op de extra aanvulling (in tijd) omdat de verzekering die je bij ANWB had, niet meer geldt.
De ondernemingsraad heeft de afspraken gemaakt met ANWB over de opvang van de gevolgen. De OR kan niet de reparatie van de WW en WGA afspreken omdat dat in een aparte cao moet; en die cao wordt afgesproken door CNV Vakmensen en FNV.

Wie beslist over wel of niet meedoen aan die cao?
Normaal gesproken ligt het stemrecht over een cao alleen bij vakbondsleden. Natuurlijk luisteren we naar iedereen met een zinnige mening, maar uiteindelijk zijn het onze leden die bepalen of we wel of niet een cao afspreken.

De situatie is nu een beetje anders. ANWB wil de regeling reparatie WW/WGA wel voortzetten, maar dan moet een meerderheid van de medewerkers er mee akkoord gaan.
Dus niet alleen de vakbondsleden kunnen dan stemmen, maar alle medewerkers en de situatie kan zich voordoen (dat hopen we natuurlijk niet) dat de vakbondsleden het wel willen en de anderen niet. Dan gaat het niet door.
Aan de andere kant is ANWB niet verplicht om dit aan te bieden. Doen we niets, dan heb je niks.

Wat vragen wij aan jou?
Wij vertegenwoordigen jou; voor ons ben jij de belangrijkste medewerker. En toch vragen wij nu aan jou om akkoord te gaan met het eenmalig geven van stemrecht aan je (nog) niet-georganiseerde collega’s over de reparatie WW/WGA.
Is een meerderheid van jullie akkoord? Dan zullen we tegen ANWB zeggen dat ze alle medewerkers kunnen informeren over reparatie WW/WGA en kunnen vragen of zij wel of niet mee willen doen (met de kans dat niet-leden bepalen dat het niet doorgaat, maar dat is dan zo).
Is de meerderheid van jullie het hier niet mee eens? Dan zullen wij dat ook aan ANWB laten weten. Dan wordt het ook niet voorgelegd aan jou en je collega’s. Dan wordt er niet gerepareerd.

Jouw reactie
Het gaat om een simpel JA (iedereen mag meestemmen) of NEE. Je kunt hier je stem uitbrengen tot en met uiterlijk donderdag 30 juli aanstaande. Ontvang je deze nieuwsbrief per post ga dan naar https://bit.ly/2ZtVTlY om je stem uit te brengen.

Vragen?
Als je vragen hebt kun je mij mailen via onderstaand mailadres.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl