Al het nieuws

Werknemers ECT gaan voor de winst

Op dinsdag 8 december vond het eerste overleg plaats om te komen tot een nieuwe cao voor werknemers werkzaam bij de ECT. FNV Havens en CNV Vakmensen hebben beide hun cao-inzet toegelicht. Ook jullie werkgever heeft haar voorstellenbrief uiteen gezet.

Alles haalde de werkgever uit de kast om haar zuinige cao-inzet voor de komende vier jaar te verantwoorden, van extra kosten voor drugspreventie tot een ongewis toekomstbeeld vanwege de Covid-19-pandemie. Een cao-inzet die wat schraal aftekent t.o.v. de voorgestelde verbeteringen die de FNV en het CNV hebben ingediend namens jou en jouw collega’s!

Vakbondsonderhandelaars hebben aangetoond dat er voldoende winst gemaakt wordt door de rederijen. Onderzoek van de International Transport Forum (wetenschappelijk bureau) toont aan dat er per container 100 dollar netto winst wordt gemaakt. De container op- en overslagbedrijf ECT moet zich hard maken om slechts enkele dollars extra van die winst te claimen zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden op het gebied ‘gezond werken’, ‘eerder stoppen met werken’, ‘een eerlijke loonsverhoging’, et cetera. We zullen in het komende traject meermaals duidelijk moeten maken dat er geen plek meer is om te buigen voor de klanten ten koste van de werknemers. De leden van FNV Havens en CNV Vakmensen eisen een klein stukje van de winst op.

Voortgang afgedwongen
Vakbonden willen voortgang en zorgen dat jullie snel een nieuwe cao hebben (tot eind 2022). We hebben drie data afgedwongen in december en januari. Gedurende deze rondes staan de loonparagraaf, duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken centraal. Indien deze dagen niets van echte betekenis opleveren dan kunnen wij wel stoppen met het overleg.

21 december 2020, 11 en 22 januari 2021 zijn de volgende overleggen.

We houden jullie op de hoogte!

Samen sterk!

Met vriendelijke groet,
mede namens Niek Stam, FNV Havens,

Tjeerd Orie
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
+31620489475

Bijlage: Gezamelijk FNV/CNV pamflet ter verspreiding

Downloads