Al het nieuws

Werkgroep Duurzame inzetbaarheid van start bij ECT

De werkgroep duurzame inzetbaarheid is op 8 februari jl. van start gegaan. Deze werkgroep is bij de cao onderhandelingen overeengekomen voor alle werknemers bij ECT!

Reden werkgroep duurzame inzetbaarheid
Het is een uitdaging voor zowel werkgever als werknemers om werknemers langer aan het werk te houden in goede gezondheid en gemotiveerd. Het streven is dit voor elkaar te krijgen, maar hoe dan? Hoe kunnen jullie langer blijven werken in een 24/7 operatie en jullie gezondheid in acht nemen en daarnaast gemotiveerd blijven? Van belang is dat er een evenwichtige verdeling is tussen de verschillende werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er verschillende leeftijdsgroepen bij ECT aan het werk, die allen die AOW leeftijd moeten zien te halen. Een leeftijd die alsmaar vooruit geschoven wordt door het kabinet. ECT heeft 8 februari een presentatie gegeven over verschillende onderdelen, die relevant zijn voor de vraag hoe werknemers vitaal de eindstreep moeten gaan halen. Een opsomming van de verschillende huidige cao voorzieningen zoals de ontziemaatregelingen en knelpunten in de ogen van ECT passeerden de revue in de presentatie.

Dat de wereld op dit moment en naar de toekomst er anders uit gaat zien is duidelijk. Automatisering, grotere schepen, de invloeden van polderen etc. Allerlei feiten die een oplossing niet zomaar gaan brengen.

Dat het een beladen onderwerp is werd gedurende de bespreking duidelijker toen er in mogelijke oplossingen werd gesproken door de deelnemers. ECT wil alleen nog de knelpunten verkennen en nog geen oplossingen bespreken. CNV is het daar mee eens. Eerst een helder beeld krijgen van wat er allemaal speelt. Welke knelpunten zijn er? Het is een verkennende bijeenkomst.

Pensioenacties CNV vakmensen
Tot slot is ook de AOW discussie aan bod gekomen tijdens de werkgroep. Het CNV is druk doende met pensioenacties en wil dat ECT mee optrekt in deze discussie. Dat is ook zo afgesproken in de cao. Deze discussie met het kabinet is ook van invloed op het thema duurzame inzetbaarheid.

Ect staat achter de bonden en geeft aan om via Deltalinqs te onderzoeken of Maasvlakte breed opgetrokken kan worden met de bedrijven. CNV vindt het belangrijk dat er een signaal naar de politiek gaat door het bundelen van de krachten in het haven industrieel complex.

Tot zover de eerste bijeenkomst van de werkgroep. Op 9 april gaat de werkgroep verder.

Bij vragen over deze werkgroep kun je je collega René Breestraat, kaderlid CNV, benaderen.

Je collega nog geen lid?
Als je collega nog geen lid is meld hem of haar dan aan bij ons. www.cnvvakmensen.nl. De eerste 6 maanden 50% korting op de contributie. Discussiëren met collega’s of vragen stellen aan onze juristen/deskundigen ga dan eens naar www.jeachterban.nl op onze site.

Vragen of opmerkingen?
Je kunt me bereiken op onderstaande gegevens bereiken.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 10 20 8590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl