Werkgroep Duurzame inzetbaarheid van 20 september

De werkgroep duurzame inzetbaarheid is op 20 september jl. wederom bij elkaar gekomen. ECT heeft oplossingsrichtingen weergegeven en de discussie gevoerd met aanwezigen: OR, FNV en CNV.

Kans op arbeidsvoorwaarden verslechtering?
Een lastige klus blijkt weer. Waarom? Je wilt als werkgroep iedereen tevreden stellen: jong en oud. Maar hoe doe je dat? De huidige cao heeft een 4 jarige OVA regeling en zou vanwege de AOW leeftijd die later komt, moeten worden uitgebreid met meer 90% dagen voor allen van 65 jaar en ouder. Hoe ga je het anders volhouden tot je 67e?

Een OVA is niet direct voor de ‘jongere’ werknemer. Voor de toekomst uiteraard wel belangrijk ook voor jongeren. Maar bij inzetten OVA betekent het ook meer druk op planning en roosters volgens ECT. Hoe ga je dit ondervangen als organisatie?

ECT geeft aan dat de OVA, waar 1 op de 5 werknemers voor in aanmerking komt, een disbalans geeft tussen de medewerkers. Tot op heden heeft CNV de jongeren nog niet gehoord over dit onderwerp. Uiteindelijk is het een cao voor alle leeftijden. Heb jij er last van als je oudere collega de OVA in is gegaan? Laat van je horen! ECT heeft ideeën die wij onze leden gaan voor leggen en een kijk geeft op wat er in de werkgroep is besproken.

Hoe denken we over:

1.Roulatie bevorderen door medewerkers vanaf 57,5 jarige leeftijd niet langer vrij te stellen van Radioman Dek werkzaamheden m.u.v. objecten/boten waar nog “conventioneel” stackers moeten worden gelegd;

2.De overgang van de Volcontinudienst naar de C-dienst/ Dag-dienst vervangen door een overgang met gelijkblijvende betaling, minder nachtdiensten en meer werkuren, (fysiek ontzien, sociaal belasten) ter vervanging van Bijlage IV en Artikel 35 van de ECT-cao;

3.In overleg met personeelsplanning blijvend maatwerkoplossingen met meer nachtdiensten mogelijk;

4.Aanpassing van het V-rooster rekening houdend met punt twee met meer nachtdiensten en minder gebroken weekeinddiensten (fysiek belasten, sociaal ontzien);

5.Uitbreiding 15 extra 90% dagen voor medewerkers in het kalenderjaar waarin zij de 65 en 66 jarige leeftijd bereiken voor medewerkers in volcontinu dienst in combinatie met 1 tot en met 4;

6.Opschuiven of herverdelen 90% dagen voor medewerkers niet werkzaam in (nieuw) volcontinurooster;

7.Aanpassing huidig E-rooster door de losse vrijdag nacht in cyclus om te wisselen met de vrijdag avond.

Voor de volledige versie van deze nieuwsbrief verwijs ik u naar de bijlage.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 10 20 8590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl
 

Downloads