Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid ECT

Eind 2019 en voor dit jaar een laatste vergadering met het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

Op 5 december hadden we een overleg met de Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid waar CNV Vakmensen een terugkoppeling heeft gegeven vanuit onze ledenvergadering. Deze terugkoppeling is o.a.:

  • geen onderscheid tussen volcontinu en continu of andere werknemers in hun functie;
  • vrijwilligheid in stand houden voor de functie radio dek in de OVA-regeling;
  • afstand naar AOW-gerechtigde leeftijd schuift op en daarmee verlenging van zwaarte in het werk als oudere. Hoe dit te redden als werknemer bij ECT?
  • rooster voorstel ECT voor de leden geen oplossing duurzaam inzetbaar blijven tot pensioenleeftijd.

Uiteraard hangt een rooster samen met de algemene inzetbaarheid van medewerkers, maar dat zou voor deze werkgroep geen hoofdonderwerp mogen zijn. Een groep mensen zit in 2020 met een probleem als het gaat om 65 jaar zijn en geen 90% dagen meer hebben conform huidige cao! Hoe lossen we dit op?

Voorstel van CNV Vakmensen is deze groep in 2020 de dagen te gunnen, totdat we uit de discussies zijn aangaande oplossingen. Het gaat om een kleine groep mensen die er in 2020 mee te kampen krijgen. Op deze concrete oplossing is geen antwoord gegeven door ECT.

Er is een groot gezamenlijk belang in deze werkgroep: ziekteverzuim tegen gaan en voorkom (op termijn) uitval van werknemers voor jong en oud!!!
In het nieuwe jaar moeten er echt concrete oplossingen komen voor het gat in de cao.

Werkplezier en gezond je pensioen halen is toch echt een belangrijk aspect in je werk voor ECT.

Begin 2020 gaan we bezien of er een vervolg-overleg komt.
Er zijn mogelijkheden om tot een aanbeveling te komen voor de cao-partijen die straks weer aan tafel zitten voor een nieuwe cao, maar dan moeten we de neuzen dezelfde kant op krijgen en dat is in 2019 nog niet gelukt.

Fijne feestdagen toegewenst.
Jouw kaderleden en vakbondsbestuurder wensen jou en je naasten een mooie kerst en een mooi uit einde in goede gezondheid!

Je collega nog geen lid?
Als je collega nog geen lid is meld hem of haar dan aan bij ons: www.cnvvakmensen.nl
Discussiëren met collega’s of vragen stellen aan onze juristen/deskundigen, ga dan eens naar www.jeachterban.nl op onze site.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl