Werkgroep Duurzame inzetbaarheid bij ECT

Tijdens de cao-onderhandelingen is afgesproken tussen cao-partijen dat er een werkgroep duurzame inzetbaarheid zou worden opgezet om duurzame inzetbaarheid te bespreken. Tijdens de cao-onderhandelingen zijn partijen op dit onderwerp het niet eens geworden. Dan komt er een werkgroep.

2e vergadering werkgroep
Op 9 april jl. is de tweede bijeenkomst geweest. Zowel FNV, CNV als werkgever hebben aangegeven wat elke partij belangrijk vindt met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Kort gezegd is er een verschil in ideeën, waarbij werkgever en FNV vooral zitten op de cao teksten met betrekking tot de ontziemaatregelen. CNV wil daarin een andere benadering, omdat de cao reeds goede ontziemaatregelen heeft welke ongewijzigd voortgezet kunnen worden. Alleen het vertrekpunt binnen de organisatie zou moeten worden gewijzigd.

CNV gaat voor duurzame inzetbaarheid middels werkgeluk
De presentaties zijn gedeeld op dinsdag 9 april. Informatie uitgewisseld over hoe partijen in de wedstrijd staan om gezamenlijk tot duurzame inzetbaarheid te komen. De cao is helder. Ect geeft aan dat de ontziemaatregelen in huidige vorm zorgen voor planning problemen en dat dit gelegen is in de vrijdagavond en weekenden, waarop vaak collega’s vrij willen zijn. Dit is lastig in een 24/7 organisatie en hoe dit op te lossen. Daarom is uitbreiding/handhaving van de huidige ontziemaatregelen niet wenselijk voor Ect. CNV ziet hier niet in wat dit te maken heeft met duurzame inzetbaarheid. Dit gaat over logistiek/planning/roosters.

Duurzame inzetbaarheid begint bij ‘werkgeluk’. Zijn werknemers gelukkig in hun werk? Worden ze gewaardeerd? Gehoord door werkgever? Werknemers willen serieus worden genomen. Cultuur in een bedrijf bepaalt veel. Er is al veel binnen de organisatie opgezet zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, gezondheidsplein, ergonomie. Nu moet dit nog efficiënt ingezet worden. Dat kan alleen als werknemers bewust zijn van eigen (on)mogelijkheden en er een veilige omgeving is om een en ander te bespreken. Daarom werkgeluk introduceren!

Duurzame inzetbaarheid middels werkgeluk begint vanaf de eerste werkdag. Een eerste gesprek met je nieuwe medewerker. Verwachtingen moeten worden besproken, vertrouwen moet worden opgebouwd en zodoende werken aan jouw duurzame inzetbaarheid. Niet pas als je 55+ bent. Dat is te laat!

Op 27 mei a.s. zal de werkgroep verder gaan. Deelnemers aan de werkgroep zullen verschillende visies tot een geheel moeten zien te brengen.

Heb je vragen over dit traject? Je collega’s en kaderleden CNV zijn hierover bereikbaar op de werkvloer. John Gutteling of René Breestraat. Dan wel Fadua Toufik, jouw vakbondsbestuurder.

Je collega nog geen lid?
Als je collega nog geen lid is meld hem of haar dan aan bij ons. www.cnvvakmensen.nl De eerste 6 maanden 50% korting op de contributie.

Discussiëren met collega’s of vragen stellen aan onze juristen/deskundigen ga dan eens naar www.jeachterban.nl op onze site.

Vragen of opmerkingen?
Je kunt me bereiken op onderstaande gegevens.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 10 20 8590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl