Al het nieuws

Werkgevers Zuivel weigeren inhoudelijk overleg!

Proberen ‘samen’ tot een akkoord te komen over het verlengen van de cao Zuivel is wat de werkgevers betreft niet nodig. Grote woorden spreken over het belang van ‘samen’ maar niet de bereidheid hebben te proberen om tot een gedragen cao- akkoord te komen.

Geen beste beurt van de zuivelwerkgevers wat ons betreft.

Op woensdag 27 mei hebben de werkgevers een mededeling gedaan aan alle werknemers in de Zuivel. Hierin spreken zij over een partijenoverleg tussen de NZO en de vakbonden over de cao 2020. Ook zeggen zij dat ze voorstellen hebben gedaan.

Voor de duidelijkheid: het voorstel van de werkgevers is niet meer en niet minder dan een dictaat waar ‘ja’ of ‘nee’ tegen gezegd kan worden. Er heeft geen serieus inhoudelijk overleg plaats gevonden met als doel om samen tot een akkoord te komen.

Dat de werkgevers zich in deze tijd, waarin ze zeggen blij te zijn met de inzet van hun werknemers, een dergelijke houding menen te kunnen permitteren kunnen wij niet begrijpen.

De onderhandelingsdelegaties van de gezamenlijke vakbonden hebben hun kaderleden geadviseerd om geen genoegen te nemen met ‘het dictaat’ van de werkgevers.

Wij willen ons niet laten afschepen met een dictaat en we vinden het voorstel van de werkgevers niet getuigen van betrokkenheid bij hun werknemers.

We gaan proberen om de werkgevers alsnog te bewegen tot serieus cao- overleg. Als gezamenlijke bonden zullen we een compromisvoorstel doen. Hopelijk zien werkgevers alsnog in dat ze met hun houding en hun voorstellen de werknemers in de Zuivel tekort doen.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Namens de cao- commissie Zuivel,

Henk Jongsma
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 38 30 73
E:  h.jongsma@cnvvakmensen.nl