Werkgevers luiden noodklok over personeelstekort, maar bieden minder dan inflatie

Werkgeversorganisatie AWVN luidt vandaag de noodklok over grote personeelstekorten, maar intussen komt een van de grootste cao’s van Nederland (metaal en techniek, 320.000 werknemers) maar niet tot stand. ‘Ik vind het verbijsterend dat werkgevers in deze tijd, waarin zoveel vraag is naar goede vakmensen, met zo’n oproep komen en intussen in een van de grootste sectoren van ons land een loonbod durven doen dat ruim onder de inflatie ligt. Werkgevers in de metaal en techniek moeten zich de ogen uit de kop schamen’, vindt landelijk onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen.

De cao Metaal en Techniek is per 1 oktober verlopen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn gestrand, onder meer op een loonbod van de werkgevers van gemiddeld slechts 1,4% (ver onder de inflatie). Al bijna een maand voeren vakbonden regionale stakingsacties, vandaag weer in de regio Eindhoven.

Koopkrachtverlies is verkeerd signaal

Zijlstra vindt de oproep van AWVN voor een nationaal actieplan arbeidsmarkt ‘huichelachtig’. ‘De werkgevers herhalen allerlei ideetjes, bijvoorbeeld dat mensen maar meer uren moeten gaan werken om die tekorten op te lossen. Ik zeg dan: ga de mensen eerst maar eens meer betalen! Zorg dat ze hun koopkracht behouden – en liever natuurlijk nog meer. In plaats daarvan bieden ze koopkrachtverlies! Wat is dat nou voor signaal naar mensen die misschien overwegen in om deze sector te gaan werken!?’

‘Werkgevers metaal en techniek moeten zich de ogen uit de kop schamen’

Bernard Zijlstra, cao-onderhandelaar

Opleidingsfondsen stoppen per 1 januari

Het vastgelopen cao-overleg zorgt er bovendien voor dat per 1 januari 2022 ook alle funding voor de opleidingsfondsen in de metaal en techniek wordt stopgezet. In die fondsen werken vakbonden en werkgevers samen, om de sector aantrekkelijk te houden en via scholing naar een hoger plan te tillen. ‘Die fondsen zijn voor de sector ontzettend belangrijk, juist gezien het schreeuwende tekort aan vakmensen’, zegt Zijlstra.

Eisen van CNV Vakmensen voor een nieuwe cao

voor iedere werknemer in de sector het recht om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd gebruik te kunnen maken van een regeling om eerder kunnen stoppen met werken (de RVU-regeling)

 • voortzetting van het generatiepact zoals die in de (geëxpireerde) cao staat omschreven, met het recht op de 60-80-100-regeling (60% werken met 80% loon en 100% pensioenopbouw)
 • uitbreiding van het verlofsparen van 50 weken naar 100 weken
 • consignatiediensten worden door werknemers boven de 55 jaar uitsluitend op vrijwillige basis verricht
 • 1% van de loonruimte wordt beschikbaar gesteld voor een individuele leerrekening
 • € 100.000,00 wordt beschikbaar gesteld aan vakorganisaties om instroom van werknemers buiten de sector te stimuleren
 • 3% loonsverhoging voor alle werknemers in de sector, met een vloer van € 110 bruto per maand
 • een stagevergoeding van minimaal € 200 bruto per maand
 • aanvulling tot 100% van laatstverdiende salaris, op de uitkering op basis van wet WIEG
 • betaald ouderschapsverlof
 • faciliteren van tijd voor mantelzorg
 • thuiswerkvergoeding van € 2 per dag
 • 5 mei als feestdag opnemen in de cao

Zolang er geen nieuwe cao is, gaan de regionale stakingsacties komende tijd door.