Al het nieuws

Werkgevers in de zuivel blijven bij hun standpunt: de kosten van indexatie moeten anders vorm gegeven worden.

Op woensdag 21 april heeft er overleg plaats gevonden over de pensioen cao voor de Zuivel. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de werkgevers bij hun standpunt blijven. Zij willen dat de kosten van de indexatie van de oude rechten (de opgebouwde rechten van voor 2015) anders verdeeld moeten worden.

Hierin verschillen wij van mening met de werkgevers. Wij zijn bereidt om afspraken te maken over een aanpassing van de indexatie. De gevolgen van het volledig stopzetten van de indexatie zijn te groot. Of dit nu over 5 jaar of 8 jaar gebeurt.

Tijdens het overleg is afgesproken dat de deskundigen van de werkgevers en de bonden met een externe partij gaan berekenen wat de gevolgen van de verschillende voorstellen zijn. Deze uitkomsten bespreken we tijdens het volgende overleg op vrijdag 21 mei.

Na 21 mei zullen wij de leden in de Zuivel weer informeren over de voortgang van het overleg.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Met vriendelijke groet,

Henk Jongsma,

h.jongsma@cnvvakmensen.nl

06-22383073.