Werkgevers doen vakbonden en eindbod

Op vrijdag 11 juni hebben de vakbonden CNV Vakmensen, de FNV en werkgevers het cao overleg voor Groothandel in Bloembollen voortgezet. De partijen zijn er niet in geslaagd om tot een onderhandelingsresultaat te komen en de vakbonden hebben een eindbod ontvangen. Wij willen dit eindbod graag met jullie bespreken in een digitale ledenvergadering op 24 juni. Lees hieronder over de inhoud van het eindbod en neem deel aan de ledenvergadering. Laat je stem horen!

Inhoud eindbod
Looptijd
Een cao met een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023

Loon
Op 01/07/2021 een verhoging van 1,55%; 
Op 01/12/2021 een eenmalige uitkering* van 200 euro bruto bij een voltijds dienstverband;  
Op 01/07/2022 een verhoging van 2,00%. 

Seniorenregeling
De cao voor de groothandel in bloembollen kent een regeling die de werknemer in  staat stelt 20% minder te gaan werken met behoud van 90% van het loon. Als dit eindbod wordt geaccepteerd zijn werkgevers bereid 0,2% premie af te dragen aan Fonds Colland Arbeidsmarkt om daarmee de seniorenregeling gedurende de looptijd van deze cao in stand te kunnen houden. 

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid: Partijen willen gezond en veilig werken bevorderen, en werkgevers‐ en  werknemers stimuleren tot een leven lang ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid start bij de  betreding van de arbeidsmarkt, de werkvloer en eindigt bij pensionering. Doel is dat zo gezond en  inzetbaar mogelijk te doen. In het kader van het project #Kenniskracht gaan partijen in de looptijd  van de cao onderzoeken of gezamenlijk hulpmiddelen (tools) ontwikkeld kunnen worden voor  bedrijven en werknemers ter ondersteuning van het maken van afspraken over functieverlichting, het gebruik van RVU‐vrijstelling en verlofsparen.  

Digitale ledenvergadering
In verband met de coronamaatregelen zullen wij een digitale ledenvergadering organiseren via Microsoft Teams. Het is aan te raden om vooraf MS teams te downloaden zodat je weet dat alles goed werkt.

Datum: 24 juni 2021
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Link om deel te nemen: Klik hier om aan de vergadering deel te nemen

Indien je deze brief per post ontvang kun je de digitale versie van deze brief op onze website gebruiken en daar de link voor de vergadering aanklikken. Ga hiervoor naar:

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-groothandel-in-bloembollen

De ledenvergadering is ook toegankelijk voor je collega’s die geen lid zijn van één van de vakbonden. Deel deze nieuwsbrief dus gerust met je collega’s.

 

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl