Al het nieuws

Werkgever is failliet. Wat betekent dat voor mij?

Bij een faillissement doemen er veel vragen en onzekerheden op. Met deze nieuwsbrief willen we zoveel mogelijk van die vragen beantwoorden. Uiteraard is elke situatie anders en voor iedereen verschillend. Daarom is het verstandig de Grafimedia-cao te raadplegen of contact op te nemen het het CNV.
Wat is surseance van betaling?
Als een werkgever in financiële moeilijkheden raakt, kan de directie ‘surseance van betaling’ aanvragen. Dit is een periode waarin de werkgever uitstel van betaling krijgt. Tijdens deze adempauze heeft de directie de kans om alsnog geld bij elkaar te krijgen. De rechter stelt tijdens de periode van surseance wel een bewindvoerder aan die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken. De directie mag dus niks beslissen zonder diens toestemming. Tijdens de surseance ontvang je gewoon je salaris. Deze adempauze heeft Roto Smeets niet geholpen.

Wat als surseance niet helpt?
Helaas komt het vrij vaak voor dat bedrijven het ondanks de surseance van betaling dus niet redden. De curator/ bewindvoerder zal dan proberen het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen om met de opbrengst de schuldeisers alsnog te betalen. Lukt dat niet en laten de schuldeisers hun claims niet vervallen, dan zullen zij de rechter vragen om een faillissement. De curator handelt vervolgens de verdere financiële zaken af.
Het faillissement van Roto Smeets B.V. is op 17 april jl. uitgesproken.

Word ik nu ontslagen?
Ja, als verkopen niet lukt vraagt de curator ontslag aan voor alle werknemers. Hij moet rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Die is in geval van faillissement maximaal zes weken. Tijdens de opzegtermijn kan de curator je verplichten aan het werk te blijven, ook al is je werkgever failliet. Vaak moeten er nog dingen gebeuren, zoals het aannemen van de telefoon of het afwikkelen van de administratie. Tijdens de werkzaamheden ontvang je gewoon salaris. Ook na die zes weken kan de curator je nog vragen door te werken met behoud van salaris. Dat wordt overigens al sinds het ingaan van de opzegtermijn betaald door het UWV.

Wil je zeker weten dat alles volgens de regels verloopt? Neem dan contact op met CNV Vakmensen. Samen met de juridische medewerkers/jurist kan je achterhalen of de regels juist zijn toegepast.

Waar heb ik nog recht op?
Het kan zijn dat je nog niet volledig salaris hebt ontvangen van je werkgever terwijl je er wel voor hebt gewerkt. Dat kan ook gelden voor vergoedingen. Er zijn een aantal financiële zaken waar je zeker nog recht op hebt. Algemeen:

  • Je salaris tijdens de opzegtermijn. Overuren worden niet vergoed, tenzij je werkt in opdracht van de curator.
  • Achterstallig loon. Dat betaalt het UWV, maar alleen van de laatste 13 weken voorafgaand aan de opzeggingsdag.
  • Niet opgenomen vakantiedagen; alleen uit het jaar voorafgaand aan de surseance-of faillissementsaanvraag. ATV dagen worden meestal niet of slechts beperkt overgenomen.
  • Achterstallig vakantiegeld. De opbouw loopt tot aan de opzegtermijn.
  • Achterstallige pensioenpremies; alleen uit het jaar voorafgaand aan de surseance- of faillissementsaanvraag.

Meldt je altijd aan bij het UWV, ook in het meest gunstige geval dat je loon altijd betaald is en je direct een nieuwe baan hebt. Waarom? Het UWV is verantwoordelijk voor het betalen van achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het UWV betaalt echter pas na ontvangst van een melding van een werknemer.

En nu?
Formeel gezien moet je tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven om in opdracht van de curator nog werkzaamheden te vervullen. Maar het kan zijn dat je voor het verstrijken van de termijn al ander werk heeft gevonden. Overleg dit met de curator. Als hij ermee instemt dat je al eerder bij een nieuwe werkgever begint, zal het UWV je salaris doorbetalen tot de eerste dag van uw nieuwe dienstverband. Let op: ook na faillissement kan een concurrentiebeding of relatiebeding worden gehandhaafd!
Kijk voor vragen en antwoorden ook naar de Q&A welke door HR en de COR van Roto Smeets is samengesteld.

UWV:
Voorzover nu bekend zullen er op korte termijn voorlichtingsbijeenkomsten zijn waar het UWV vertelt wat je allemaal te doen staat, waar je recht op hebt (en waar niet). Waar de bijeenkomsten plaatsvinden, wanneer en hoe laat wordt nog nader bekendgemaakt. Probeer zo'n bijeenkomst bij te wonen! Ook zal er door de sector zelf geprobeerd worden te ondersteunen in het vinden van een andere baan. Waar nodig kan CNV Vakmensen jou met raad en daad bijstaan.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je CNV info bellen, zij staan je graag te woord: Telefoon: 030 751 1001
Over de inhoud van deze nieuwsbrief kan je contact zoeken met Arie Kasper, bestuurder bij CNV Vakmensen. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl