WERKGEVER HCNL LEGT EINDBOD NEER

Op dinsdag 28 mei heeft het management van HeidelbergCement een eindbod op tafel gelegd voor de nieuwe HCNL-cao geldend voor de medewerkers van ENCI, Mebin en Sagrex. Het management van Heidelberg heeft inmiddels het eindbod gepubliceerd met daarbij een eigen toelichting.

Op de eerste plaats is het niet zo dat wij om een eindbod gevraagd hebben. Onterecht lijkt het nu alsof we daarop aangestuurd hebben. We hebben echter moeten constateren dat het management niet of nauwelijks is ingegaan op onze voorstellen. Na vijf onderhandelingsronden waren we dan ook uitonderhandeld en dan volgt er een eindbod.

Wij hebben tijdens de onderhandelingen meerdere malen duidelijk gemaakt, dat de nieuwe cao geen uitruil moet zijn van arbeidsvoorwaarden tussen ENCI, Mebin en Sagrex, waarbij een plus voor de ene populatie niet direct tot een min moet leiden voor de andere populatie en andersom. Overgang van de ENCI-cao naar de HCNL-cao moet voor de ENCI-medewerkers wel een duidelijke meerwaarde opleveren. Dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van Mebin en Sagrex.

We moeten echter constateren dat de directie geen extra euro wil uitgeven om de integratie van de cao’s te bewerkstelligen. Dit terwijl de vorming van één HCNL-cao de nadrukkelijke wens van de werkgever is geweest en zéker niet door ons geïnitieerd is!

Wat zien wij niet terug in het eindbod van de werkgever
* Een loonsverhoging in de buurt van 5% op jaarbasis
- Onze inzet is 5%. Dat is stevig. Het gaat goed in Nederland, maar de gemiddelde werknemer profiteert nog maar matig van het gunstige economische klimaat. Daar tegenover staat dat de lasten voor elke burger wel stijgen. Bovendien is de werkdruk bijzonder hoog.
- Daarnaast maakt een krappe arbeidsmarkt het voor werkgevers noodzakelijk om een goede contractloonstijging te bieden en concurrerend op de arbeidsmarkt te blijven.

* Het opheffen van het onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers in vaste dienst vóór en ná 2017.
Voorstellen om het verschil kleiner te maken werden ook afgewezen. Bijvoorbeeld extra dagen voor de medewerkers in dienst na 2017 vanaf 60 jaar of het toekennen van een volledige ploegentoeslag 28,5% in de vijfploegendienst en niet 33.6 /40 van 28,5%

* Concreet onderzoek naar en invulling van de 80/90/100 (80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw)
Gezond de eindstreep halen, dat willen we allemaal. Jongeren hebben andere wensen dan ouderen. Flexibiliteit en maatwerk hebben beide groepen nodig. De jongere die graag het thuisfront goed regelt en een beroep doet op de planning om daarmee rekening te houden. De oudere die soms aanpassingen van het werk en/of de werktijden nodig heeft en om die reden een beroep doet op de planning. Vroeger sprak men over ‘ontzie- maatregelen’ in de context van ‘ouderenbeleid’, maar eigenlijk is dit van toepassing op alle leeftijdsgroepen en heet het tegenwoordig gewoon ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’. Kortom: oude wijn in nieuwe zakken en ‘ontzie-maatregelen’ (voor alle leeftijdsgroepen) horen hier gewoon bij.
Onze vraag m.b.t. afspraken over een generatiepact, is onderdeel van een bredere visie op ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’. In tegenstelling met wat de werkgever roept is een dergelijk pact niet discriminerend, maar juist vooruitstrevend.

* Loondoorbetaling bij ziekte. Ook in het tweede jaar van ziekte 100% loon. Alleen bij niet meewerken aan re-integratie, dan 70%.
Het zal je maar treffen! Als je al de gevolgen van ziekte moet ondervinden, willen we voorkomen dat je ook nog geconfronteerd wordt met extra financiële beslommeringen.

* Pensioen
Vanaf 1 januari 2020 moet de pensioenregeling worden vernieuwd danwel verlengd. We hebben nu nog geen inzicht wat dat gaat kosten en hoeveel premie de werknemers daarvoor moeten gaan betalen. Feit is dat jullie met de huidige staffel 4% rekenrente veel te weinig pensioen opbouwen. Op de ledenvergaderingen zullen we uitgebreid ingaan op de (gewenste vernieuwing van) de pensioenregeling.

*Geen reiskostenvergoeding tot 10 km

Hoe nu verder?
Het eindbod van Heidelberg betekent dat wij uitgepraat en uitonderhandeld zijn!

Wij willen jullie uitgebreid informeren en vervolgens raadplegen over dit eindbod. Tijdens de komende ledenvergaderingen lichten wij het eindbod uitgebreid toe en leggen het vervolgens ter stemming aan jullie voor.

Als wij het met elkaar onvoldoende vinden, zullen wij dus op een andere manier dan met praten aan HeidelbergCement Nederland duidelijk moeten maken dat het bod voor de nieuwe cao onvoldoende is. In dat geval willen wij jullie dan ook indringend raadplegen over de vervolgstappen in het verdere actietraject.

Wij nodigen jullie daarom graag uit voor een ledenvergadering welke wordt gehouden op:


Datum : Maandag 24 juni
Tijd     : 13.00 uur

Plaats : ENCI Maastricht

Wij rekenen op uw komst!

Mede namens Gerard van Cuijk en onderhandelingsdelegatie Paul Luijten (Enci) en Ramon van Buuren Mebin,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl