Al het nieuws

Werken in roosters bij Rouveen Kaasspecialiteiten

Onlangs zijn er een aantal vragen gesteld door leden over het inroosteren van werkdagen van werknemers door Rouveens Kaasspecialiteiten. Daarom hier een korte uitleg over de cao Zuivel.

Gemiddelde werkweek. Artikel 6 van de cao Zuivel
Iedere werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met het gemiddeld aantal te werken uren per week. In de cao staat dat een fulltimer een contract heeft van gemiddeld 36 uur per week. Je kan in ploegendiensten werken zoals een twee- of drieploegendienst of een dagdienst. Als werknemer ben je verplicht om dit aantal uren te werken. De werkgever moet het aantal uren in een rooster aangeven.

Hoe weet je wanneer je moet werken?
Een werkgever moet minimaal 4 weken van te voren een rooster maken. Dit wordt door de Arbeidstijdenwet voorgeschreven. In dit rooster kan een week van 40 uur zitten en een week van 32 uur. Over een langere periode gemeten maakt dit een gemiddelde van 36 uur. Er kan ook een rooster gemaakt worden van precies 36 uur per week. In de cao (art. 6) staat een aantal regels over de maximale lengte van een dienst (9 uur) of de maximale lengte van een nachtdienst (8 uur). In een nachtdienst zijn de pauzes doorbetaald.

Mag de werkgever zomaar een rooster wijzigen?
In artikel 7 van de cao wordt dit beschreven. Wil de werkgever minimaal een week van te voren het rooster wijzigen, dan kan dat. Wordt er gewerkt op uren die een toeslag kennen, worden deze toeslagen uitbetaald. Dit gebeurt meestal omdat er zieken zijn of een piek aan werkzaamheden.
Wil de werkgever minder dan een week van te voren je rooster wijzigen, dan moet hij in overleg met jou. De toeslagen van de oorspronkelijke uren worden doorbetaald, of als het hogere toeslagen zijn, worden deze uitbetaald.

Wat moet ik doen als mijn aantal uren in het rooster minder is dan in mijn contract?
Ga in gesprek met je werkgever. Geef aan dat je bereid bent om het aantal uren dat in je contract staat te willen werken. Wanneer de werkgever je dan nog niet inroostert is dat voor rekening van werkgever. De wet zegt dat dit voor rekening komt van de werkgever (Artikel 7:628 BW).
Werkgever mag niet zomaar vakantieuren afboeken. De wetgeving over vakantiedagen is daar helder over. Vakantiedagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer ingepland. De enige uitzondering is bij een bedrijfssluiting vanwege vakantie in de zomerperiode. Dan gaat het hele bedrijf dicht. De ondernemingsraad heeft daar een rol in.

Risico werkgever
Het feit dat er onvoldoende werk is voor alle werknemers is een risico voor werkgever. Zolang de werknemer bereid is om werkzaamheden te verrichten, kan de werkgever niet zomaar loon inhouden of vakantieuren. Heb je vragen over dit of andere onderwerpen uit de cao of heb je andere vragen, neem dan contact met mij op.

Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
E j.kraan@cnvvakmensen.nl / M 06 5160 2048