Al het nieuws

Weer stapje verder met uitwerking van de cao ING

Tijdens het overleg met ING is er gesproken over de voortgang van de cao-afspraken. Omdat de cao nu agile ingevuld wordt, is dat voor jou en je collega’s ook spannend wat het zal worden. We houden je daarom op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ziekteverzuim en werkdruk blijven aandacht vragen
Ziekteverzuim en werkdruk blijven aandachtspunten. Nog steeds is het zo dat veel medewerkers werkdruk ervaren en dat het ziekteverzuim hoog is. Door de afspraken over werkgeluk (en wellbeing) hopen we dat dit opgelost wordt, maar het is nog niet zo ver. Daarom is het van belang om de werkdruk te blijven meten en werktevredenheid te blijven onderzoeken. Graag hoor ik ook van jou hoe jouw ervaringen zijn met betrekking tot dit onderwerp. Jij kunt ook zelf dit onderwerp op de agenda van je teamoverleg zetten.

Ontkoppelen beoordelingsverhoging en performance: Wat gaat er gebeuren?
In de cao is afgesproken dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen beoordelingsverhoging en performance. Wat gaat er nu precies gebeuren, is de vraag, die ik regelmatig krijg. Het is de bedoeling dat er vaker per jaar een gesprek tussen jou en je leidinggevende plaatsvindt over zowel jouw prestatie als jouw ontwikkeling. De focus moet gaan liggen op jouw performance en het gesprek hierover en niet op de verhoging. Over 2018 krijg je gewoon de beoordeling en de verhoging, zoals je dat gewend was. Maar over 2019 gaat iets anders gelden. En dat is nu in ontwikkeling. We hopen dat je in de loop van juni daar duidelijkheid over krijgt. 

Externe medewerkers bij ING
Omdat we ook hebben afgesproken dat externe medewerkers zoveel en zo snel als mogelijk een vaste baan krijgen, hebben we ook inzicht gekregen in het aantal externe medewerkers. Het lijkt er op dat met name uitzendkrachten daadwerkelijk de kans krijgen op een vaste baan bij ING.  

Nog vragen en/of opmerkingen?
Dan kan je bij mij terecht: Ike Wiersinga, bestuurder, E.: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M.: 06 23 50 09 86 

In de bijlage kan je ook de Engelse versie van deze ledenbrief lezen.
In the attachment you can read the English version of this membership letter.

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.

Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!

Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

 

 

Downloads