Al het nieuws

Weer een reorganisatie bij Flowserve

CNV Vakmensen is op 22 april geïnformeerd dat er opnieuw gereorganiseerd gaat worden bij Flowserve. Er zullen in het gehele bedrijf 14 arbeidsplaatsen vervallen, waarvan zo’n 12 vaste functies. Vorig jaar kwam Flowserve al in zwaar weer terecht door COVID en de daarmee gepaard gaande ingestorte olie- en gasmarkt en de slechte verwachtingen voor de komende jaren. Toen werd het personeel van Ettenleur en Roosendaal al geconfronteerd met een ingrijpende reorganisatie. Helaas duurt deze onzekere periode voort.

De HR-manager heeft op donderdagochtend de vakbonden en de ondernemingsraad (GOR) geïnformeerd. De adviesaanvraag voor de reorganisatie is bij de GOR ingediend. De directie hoopt dat die voor 31 mei 2021 adviseert, zodat individuele gevolgen begin juni voor de werknemers in kaart kunnen worden gebracht.

Reden schrappen arbeidsplaatsen

Vorig jaar zijn er reeds bezuinigingen doorgevoerd en arbeidsplaatsen geschrapt bij Flowserve. De achtergronden van het voornemen om wederom 12 de arbeidsplaatsen van de huidige 700 te laten vervallen werden kort geschetst. Reden: de immer voortdurende tegenvallende verkoop en daarmee gepaard gaande verslechterde financiële situatie, waardoor een noodzakelijke bezuiniging op indirecte arbeidsplaatsen onvermijdelijk is. Verder probeert Flowserve ook een aantal afdelingen samen te voegen.  

Sociaal plan

Het huidige sociaalplan, wat is goedgekeurd door de leden, is vorig jaar verlengd tot 31.12.2022.  Alle voorgenomen te schrappen functies vallen onder dit sociaalplan (te vinden op de website van Flowserve). In het huidige sociaal plan, zit een goede financiële compensatie van de kantonrechtersformule: 1,2 is de correctie factor, dat is gezien de huidige tijd gewoon goed. Voorts krijgen de getroffen mensen een goede begeleiding in de vorm van outplacement. Er is een tekenbonus voor mensen die snel de vaststellingsovereenkomst tekenen en vertrekken. Daarnaast een plaatsmakersregeling, voor mensen die op basis van min of meer gelijkwaardige functie plaats kunnen maken voor elkaar.

Einde dienstverband? Neem contact op met CNV Info!

Als je komende maanden mocht vernemen dat er sprake is van het einde van je dienstverband bij Flowserve of boventalligheid, dan krijg je een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het is verstandig om, voordat je deze overeenkomst tekent, die te laten controleren door onze individuele belangenbehartigers via CNV Info. Zij kunnen die overeenkomst dan juridisch beoordelen en je adviseren. CNV-leden die te maken krijgen met een ontslagaanzegging adviseer ik zo snel mogelijk contact op te nemen met CNV-Info, telefoon 030-751 1007 of via info@cnv.nl

Mocht je verder nog vragen hebben, neem dan contact met mij op, we zullen per mail en per Teams moeten communiceren, anders dan normaal. Mocht blijken dat je tot een van de mensen behoort, voor wie de toekomst niet meer bij Flowserve zal zijn, neem dan direct contact op met ons kantoor in Utrecht voor bijstand en toetsing van jouw aanbod.

Rest mij nu je sterkte te wensen in de komende onzekere periode en we houden contact over de voortgang.

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5125 1159
E. n.abelskamp@cnvvakmensen.nl