Al het nieuws

We zijn gestart met de cao onderhandelingen!

De huidige cao loopt af. Het is daarom hoog tijd voor een nieuwe cao!

Om te beginnen stel ik mijzelf graag voor.

 

Mijn naam is Münire Manisa. Sindskort ben ik bestuurder bij CNV Vakmensen. Peter Böeseken gaat binnenkort met pensioen en daarom neem ik een aantal bedrijven over waar hij voorheen verantwoordelijk voor was. Grote schoenen om te vullen; jullie kunnen er op rekenen dat ik net zo hard mijn best zal doen voor jullie!

 

De cao onderhandelingen zijn gestart op 31 maart 2021 in de vroege ochtenduren. Vanuit CNV Vakmensen hebben we ingezet op diverse belangrijke onderwerpen, zoals inkomen en pensioen, maar ook op het geboorteverlof. Alle partijen hebben de mogelijkheid gehad om de voorstellen toe te lichten, Albemarle dus ook. Voor nu lijken we ver uit elkaar te zitten. We benutten de komende onderhandelingen om te kijken of we nader tot elkaar kunnen komen.

 

Onze brief is tot stand gekomen op basis van de input van onze leden. We hebben vooraf een uitvraag gedaan om te bepalen wat er speelt op de werkvloer en welke onderwerpen belangrijk zijn. We bedanken dan ook een ieder voor de geleverde input. Bijgaand treffen jullie ook onze voorstellenbrief zodat jullie precies weten wat onze voorstellen zijn.

 

De komende periode houden we jullie regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen. We hebben voor de onderhandelingen de volgende data afgesproken:

 

31 maart 2021

13 april 2021

22 april 2021

18 mei 2021

 

 

CNV Vakmensen zet zich vierkant in voor werknemers. Dat doen we met kracht en macht. Die kunnen we uitbreiden als steeds meer werknemers zich aansluiten. Het loont om lid te zijn van de vakbond; dan kun je straks ook meestemmen. Activeer je collega’s om lid te worden zodat we sterker staan!

 

Graag tot snel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Münire Manisa

Tosca Langereis & Pieter Schreuder (kaderleden Albemarle)

 

 

Contactgegevens Münire Manisa

Telefoon: 06 34 49 74 50

E-mail: m.manisa@cnvvakmensen.nl