Al het nieuws

We zijn er bijna: werkgelegenheid speerpunt bij overleg Cao NS

De impact van reorganisaties bij NS wordt duidelijk. Daarom is het onderwerp werkgelegenheid tijdens het laatste overleg prominent aan bod gekomen. CNV heeft werkgelegenheid consequent als inzet voor het overleg ingebracht. En met succes!

Helaas niet voor de Kerst, maar we zijn er bijna
Graag had CNV Vakmensen voor de kerst een resultaat afgesproken. Zeker omdat een afspraak over de cao en het sociaal plan duidelijkheid zou betekenen. Belangrijk in deze onzekere tijd. Helaas is dat niet gelukt. Ondanks het feit dat het voor ons belangrijke onderwerp werkgelegenheid prominent aandacht heeft gekregen. Wij vinden het belangrijk om als je werkt bij service stations, reisinformatie, op het hoofdkantoor of waar dan ook maar een reorganisatie is, jou duidelijkheid te geven over het opvangen van de gevolgen voor jou. Vanaf het begin van de onderhandelingen heeft CNV Vakmensen aangegeven afspraken over werkgelegenheid het belangrijkste te vinden.
Uit de enquête van de zomer en de ledenbijeenkomsten destijds kwam dat als duidelijke boodschap naar voren. Dus CNV-leden bij NS vinden dat belangrijk. Maar er komen ook andere onderwerpen, al dan niet door CNV ingebracht, aan de orde. En daarop lukte het nu niet om tot een resultaat te komen. In verband met de kerstvakantie is het overleg uitgesteld tot 12 januari 2021. We hopen er dan ook echt uit te komen.

Werkgelegenheidsgarantie en sociaal plan: tot 1 januari 2025
Wat heel mooi is, is dat NS een werkgelegenheidsgarantie heeft afgegeven tot 1 januari 2025. Daar hadden wij om gevraagd. Het was tijdens het laatste overleg nog niet aan de orde. Wij denken dat dit jou of jouw collega kan helpen als je onverhoopt boventallig wordt verklaard. Het betekent dat waar nodig, je wordt begeleid en opgeleid naar een andere functie. Je kunt bij een reorganisatie waarbij er sprake is van premobiliteit of boventalligheid gebruikmaken van de afspraken daarover in de cao. Ook zullen er zo min mogelijk externen worden aangetrokken, om je ook kans op werk te bieden. Voor structureel werk worden zoveel als mogelijk vaste medewerkers ingezet.

Het huidige sociaal plan wordt voortgezet en geldt ook tot 1 januari 2025 ( dat was in het laatste bod van NS nog per 1 juli 2023) met enkele aanvullingen:
- Passend werk mag je 1 keer weigeren (dit is een nieuw punt).
- Bij een organisatiewijziging waarbij je standplaats wijzigt wordt de extra reistijd voor 3 jaar volledig gecompenseerd.
- Als jij niet boventallig bent maar je collega in hetzelfde reorganisatiegebied wel, dan kan je aangeven, dat jij plaats wilt maken voor die collega. De functies moeten wel op elkaar lijken. Jij ontvangt dan de ontslagvergoeding uit het sociaal plan.
- Als je boventallig bent en het sociaal plan valt voor jou persoonlijk in jouw individuele situatie ongunstig uit dan kan je aanvullend afspraken maken.
- Voor medewerkers die in een schrijnende situatie zitten en waarvoor het niet gelukt is om binnen NS een plekje te vinden, wordt in een pilot gekeken of er een financiële compensatie mogelijk is.

CNV Vakmensen is erg blij met deze punten. Wij hebben steeds ingezet op werkgelegenheidsafspraken en dat is gelukt. Als jij onverhoopt met een reorganisatie te maken krijgt, dan heb je een werkgarantie en een sociaal plan tot 1 januari 2025. De aanvullingen bij het sociaal plan zijn afgesproken om jou en/of je collega’s bij boventalligheid aan werk of geld te helpen.

Hetzelfde bod over loonsverhoging en looptijd
NS heeft haar bod over loonsverhoging en de daarbij behorende looptijd herhaald. Dat is:
Per 1 april 2020 1%
Per 1 april 2021 1,5%
Per 1 januari 2022 1%
Gemiddeld is dat 1,33% per jaar. Dit geldt ook voor de onregelmatigheidstoeslag.

Pensioen: hoe ziet dat er in de toekomst uit en eerder met pensioen
We zijn het nog niet eens over hoe de pensioenregeling er voor de toekomst uit komt te zien. Voor 2021 blijf je dezelfde pensioenpremie maandelijks betalen. Wel bouw je gedurende dat jaar iets minder pensioen op. Op een pensioen dat je jaren hebt opgebouwd, kan dat wel voor een korte tijd. Voor na 2021 zijn er nog geen afspraken gemaakt. NS en de bonden zijn het wel eens dat je eerder met pensioen moet kunnen, maar over de invulling zijn wij het nog niet eens. Wel kan je met ingang van 1 april 2021 maximaal 100 weken verlofsparen voor sabbatical of om eerder met pensioen kunnen.

Vergoedingen en overige afspraken
Over verscheidene vergoedingen zoals bijvoorbeeld maaltijdvergoeding, vergoeding voor dienstreizen etc. zijn de contouren voor een afspraak wel klaar. Helaas is het niet mogelijk gebleken om een afspraak te maken over een thuiswerkvergoeding. CNV Vakmensen wil dat wel graag. Ook zijn er nog andere zaken waarover afspraken gemaakt zullen gaan worden. 

Nog even geduld: 12 januari 2021 praten we verder 
Jij zult vast graag willen weten hoe die cao er nu uit komt te zien. Dat bleek ondanks een heel lang overleg niet mogelijk. We vinden het ook wel belangrijk om dat zorgvuldig te doen. Omdat de kersttijd ook een tijd is voor rust en nadenken hebben we afgesproken dat wij op 12 januari 2021 (na de kerstvakantie) weer verder praten. Ik houd je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen? 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag