Al het nieuws

Wat vind jij van de concept-inzet cao ECT 2021?

De CNV onderhandelingsdelegatie ten behoeve van de nieuwe ECT-cao per 1 januari 2021 zijn dinsdagavond (digitaal) bijeengeweest. Wij hebben onze inzet besproken en hebben jullie hulp daar hard bij nodig.

Om spoedig de onderhandelingen aan te kunnen gaan met jullie werkgever hebben wij een concept-inzet opgesteld. De concept-inzet vind je in de bijlage. Wij roepen jullie op deze door te nemen en eventuele op- en/of aanmerkingen, vragen of aanvullingen uiterlijk 27 november te mailen aan t.orie@cnvvakmenen.nl.  

Wij stellen jullie graag in de gelegenheid om via een video-vergadering in gesprek te gaan over deze voorstellenbrief. Na dit overleg zal gehoord hebbende de leden de cao voorstellenbrief verder vormgegeven en vastgesteld worden.

We organiseren twee bijeenkomsten:

  1. op maandag 30 november van 11.00 uur tot 12.00 uur en
  2. op maandag 30 november van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De onderhandelingsdelegatie zal naast ondergetekende bestaan uit Corina Hensen (Bestuurder CNV Vakmensen) en twee nader te benoemen kaderleden uit de CNV kadergroep ECT.  

Met vriendelijke groet, 

Tjeerd Orie 
Bestuurder / onderhandelaar CNV Vakmensen 
t.orie@cnvvakmensen.nl
+31620489475 

Downloads