Al het nieuws

Voortgang Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid ECT

De werkgroep heeft wederom bij elkaar gezeten en besproken welke ideeën er zijn aangedragen vanuit verschillende invalshoeken. Wij vinden het belangrijk van de leden te horen wat je ervan vindt. Daarom verzoek ik je deze nieuwsbrief goed door te lezen mij jouw reactie te e-mailen.

De 4 onderwerpen die in de bijeenkomst werden besproken zijn:
- V-rooster wijzigen/aanpassen?
- Nieuwe OVA regelingen?
- Hoe kunnen we medewerkers in een rooster houden.
- Pensioenakkoord: hoe nu verder?
Iedereen moet vitaal de eindstreep halen. De regelingen moeten voor jong en oud te dragen zijn. Het is een lastige klus om dit uit te werken tot een regeling die door het hele personeel gedragen wordt. Daarom het verzoek vanuit CNV Vakmensen aan de werkgroep en ECT in het bijzonder om elke oplossing te bespreken met de werkvloer. Uiteindelijk zijn het de werknemers die met de oplossingen verder moeten. JIJ bent de professional die de eindstreep moet halen!

Huidige ontziemaatregelen 
De huidige OVA en ontzie-bepalingen zijn voor ECT problematisch om de planning 24/7 hiermee rond te krijgen. Dit overleg draaide vooral om de vraag hoe kan men eerder stoppen met werken? Hoe kan dit worden betaald? Terwijl het uitgangspunt is: hoe krijgen we fysiek en mentaal de balans terug tussen jong en oud en bestendig naar de toekomst.
Daar zijn manieren voor zonder te hoeven wijzigen wat er al bestaat. Zoals eerder aangegeven denkt CNV Vakmensen in duurzaam inzetbaarheid met in- of aanvullingen die de huidige regelingen versterken en toekomstbestendig maken. Het gaat om het eindresultaat.

Mogelijkheden

  • rouleren van gehele ploeg;
  • het inleveren van 15 extra dagen uit de 90%-dagen vanaf je 63e jaar als ruil om eerder te stoppen in de volcontinu? Minder nachten, maar wel meer uren per week werken.
  • Investeren in een langere OVA-regeling bij volcontinu. Dit past bij de AOW-discussie. ECT heeft als optie: 4,4 werkdagen in plaats van 4,2.
  • Cao-dagen inzetten voor een langere OVA-regeling?
  • Netto havenpensioen, persoonlijk budget, salaris, ruimte werkkostenregeling inzetten? Dan kan eerder stoppen met werken worden bekostigd door ECT.
  • Uitrekenen OVA-regeling op basis voor de geboortejaren 1960-1969? Dan kun je eerder stoppen met aanvulling vanuit de SVBPVH.

Pensioenakkoord
Zoals je hebt gehoord tijdens de ledenvergaderingen is het pensioenakkoord in grote lijnen rond. De details worden in een stuurgroep vormgegeven de komende tijd. Zware beroepen staan op de agenda bij het pensioenakkoord en daar is ook geld voor beschikbaar gesteld. Hoe dit geld verkregen kan worden en onder welke voorwaarden dat is geheel niet duidelijk. Dat de overheid €800 miljoen beschikbaar stelt is een feit. Dat er geen RVU-boete staat op de eerste €19.000 voor drie jaar is ook toegestaan. Het zal nog moeten blijken of de pensioenregeling van ECT kan worden aangepast. ECT wil niet de kosten dragen van eventuele wijzigingen. Waar moet dit dan van betaald worden? Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de premie van werknemers omhoog moet
Er staan nog veel vragen open. Input vanuit de leden is dus belangrijk. Laat van je horen en doe mee. Stuur uiterlijk 30 juli 2019 een reactie op deze nieuwsbrief. Alvast bedankt! De volgende werkgroep is op 20 september a.s. We houden jullie op de hoogte. Bij vragen over deze werkgroep kun je je collega René Breestraat of John Gutteling, kaderleden CNV, benaderen. 

Je collega nog geen lid?
Is je collega nog geen lid, meld hem of haar dan aan bij ons: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden waar te lezen is dat je 6 maanden lang 50% korting krijgt op de contributie. Discussiëren met collega’s of vragen stellen aan onze juristen/deskundigen? Neem dan een kijkje op www.jeachterban.nl 

Vragen of opmerkingen?
Je kunt me bereiken op f.toufik@cnvvakmensen.nl of op 06-1020 8590.

Fadua Toufik,
bestuurder CNV Vakmensen