Voortgang onderzoek pensioenregeling Daily Fresh Food

De afgelopen maanden is er contact geweest met het AZL te Heerlen. Zij onderzoeken de gelijkwaardigheid tussen de huidige pensioenregeling bij Daily Fresh Food en de pensioenregeling Bedrijfstak pensioenfonds Foodservice. Om een eigen pensioenregeling te mogen toepassen (en dus te mogen afwijken van de verplichtstelling deelname Bpf Foodservice) wordt er elke 5 jaar dispensatie verleend door het Bedrijfstak pensioenfonds.

Jullie huidige pensioenregeling moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de regeling van Bpf Foodservice.
Deze gelijkwaardigheid betreft actuariële en financiële gelijkwaardigheid van de regeling.

Dit is zo bij wet geregeld, en als het resultaat van dit vergelijkingsonderzoek bekend is, worden jullie als lid van CNV Vakmensen door mij geïnformeerd.Ik streef ernaar om in oktober een ledenbijeenkomst en/of een informatie-avond te organiseren, om jullie huidige pensioenregeling nader toe te lichten.En het resultaat van het dispensatieonderzoek uit te leggen.

In verband met de ledenbijeenkomst/informatie uitleg pensioenregeling ontvang je nog een uitnodiging per mail, met daarbij instructies hoe aan te melden. Indien er teveel aanmeldingen komen (rekening houdend met de Corona instructies/maximaal aantal deelnemers) organiseren wij als CNV Vakmensen een tweede bijeenkomst. 

Mocht jij als lid van CNV Vakmensen nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, stuur dan een mail aan r.jongen@cnvvakmensen.nl

René Jongen
bestuurder
M 06 51 20 29 61