Voorstellen nieuwe cao AFP 2020

Afgelopen dinsdag 20 januari hebben we om tafel gezeten met AFP. Reden van het gesprek was kennis te maken met de nieuwe Operations Manager Ger Knegt, maar ook om het vervolg van het onderzoek rond het wantrouwen in de organisatie te bespreken én een tijdspad te maken voor de cao- onderhandelingen.

Eerste fase onderzoek afgerond
Het bureau Effectory heeft naar aanleiding van de vragenlijsten een terugkoppeling gegeven aan alle teams. Niet alleen de gesloten vragen zijn teruggekoppeld, maar inmiddels ook de open vragen. Dit is op intranet ook te lezen geweest. Conclusie: er zijn heel wat verbeterpunten waaraan hard gewerkt moet worden, maar er is zeker ook potentie om hier daadwerkelijk verbetering in aan te brengen. Daarmee is de eerste fase van het onderzoek afgerond. 

Tweede fase 
Voor de tweede fase is gekozen voor een ander bureau dat veel meer gespecialiseerd is in de praktische uitvoering van veranderingen op de werkvloer. Althans: het begeleiden hiervan. Want de echte verandering moet natuurlijk van binnenuit komen, in iedere laag van de organisatie. Jullie worden hier de komende periode op bijgepraat door AFP. Wij zijn in ieder geval positief over wat we in grote lijnen hierover hebben gezien. 

Cao-onderhandelingen
We hebben gesproken over de komende cao-onderhandelingen. Door de overname van Trioplast beginnen we later dan we hadden gewild: de cao is immers al op 1 januari 2020 verlopen. Maar dit was uiteraard begrijpelijk en nu is het zaak om het proces zo snel mogelijk op te starten. 
De eerste ronde zal plaatsvinden op dinsdag 25 februari. Op basis van de ledenvergaderingen in november hebben we een voorstellenbrief opgesteld, zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. Het is een hele uitgebreide voorstellenbrief geworden omdat we zoveel mogelijk input vanuit de zeer goed bezochte ledenvergaderingen wilde laten terugkomen in onze eisen.

Zodra we de voorstellen vanuit AFP hebben ontvangen, sturen we die jullie uiteraard ook weer toe. Heb je in de tussentijd nog vragen? Stel ze gerust!

Mede namens John Koetsier,
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl
M 06 2390 9865

Downloads