Voorgenomen reorganisatie Van Oord

Op maandag 22 juni jl. zijn de gezamenlijke vakbonden door de directie ingelicht over de voorgenomen reorganisatie binnen Van Oord.

Vorige week heeft Van Oord middels een mededeling aan het personeel bekend gemaakt, dat er wereldwijd een afname van ongeveer 500 arbeidsplaatsen wordt voorzien, waarvan 120 medewerkers middels een collectief ontslag in Nederland. Deze mededeling komt hard aan. Juist ook binnen een organisatie, waarin sinds mensenheugenis geen gedwongen ontslagen zijn gevallen. 

De ondernemingsraad is om advies gevraagd en zal de nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie toetsen. De vakbonden zullen zich concentreren op het uitonderhandelen van een sociaal plan. Alvorens over de inhoud van een sociaal plan na te denken, willen vakbonden meer weten over de achtergronden van de voorgenomen plannen. Vakbonden willen immers niet over één nacht ijs gaan. CNV Vakmensen zal contact zoeken met de eigen kaderleden en ondernemingsraad voor afstemming en overleg.

In het onderhandelingstraject over het sociaal plan willen we jullie meenemen en op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel. Bijtijds willen we jullie raadplegen over jullie kijk op de gang van zaken en jullie punten voor een sociaal plan.

Insteek van CNV Vakmensen zal in ieder geval zijn, dat er een goed sociaal vangnet voor betrokken werknemers moet komen. Naast stevige afspraken over financiële compensatie om de gevolgen op te vangen wil CNV Vakmensen een robuuste paragraaf om betrokken werknemers van werk naar werk te begeleiden. Juist nu het economisch in Nederland minder gaat en de banen niet meer voor het oprapen liggen is begeleiding van werk naar werk een belangrijke pijler in een sociaal plan.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen.

We houden jullie op de hoogte.

Namens CNV Vakmensen,

Gijs Lokhorst, bestuurder                                               Robbim Heins, bestuurder 
M. 06-5120 2970                                                            M. 06-5160 1987
E. g.lokhorst@cnvvakmensen.nl                                    E. r.heins@cnvvakmensen.nl