Al het nieuws

Voorgenomen besluit reorganisatie Hydro Extrusion

CNV Vakmensen is dinsdag 15 november jl. door jouw werkgever geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie bij Hydro Extrusion Drunen. Hydro heeft besloten om de Fabrication unit in Drunen te gaan sluiten in verband met uitdagende marktomstandigheden.

Gevolgen
De sluiting van het onderdeel Fabrication zal gevolgen hebben voor ongeveer 40 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd heeft Hydro besloten om een 4,4 miljoen euro in nieuwe machines te investeren voor de business unit Pole Products in Drunen om haar concurrentie positie in deze markt te verstevigen en productie continuïteit te waarborgen in Drunen.

Er is nu nog sprake van een voorgenomen reorganisatie. De Ondernemingsraad (OR) moet nog een oordeel kunnen vormen over de nut & noodzaak van de reorganisatie. Mocht blijken dat de OR de nut & noodzaakt onderschrijft, dan pas kan jullie directie overgaan tot uitvoering van het voorgenomen besluit. Ondertussen zal CNV Vakmensen het overleg met jouw werkgever starten om te komen tot een zo goed mogelijk sociaal plan. Uiteraard zullen wij ook nauw contact hebben met de OR en proberen zoveel als mogelijk met hen samen te werken.

Overleg
Een eerste overleg met jouw directie over het sociaal plan staat gepland op vrijdag 22 november. Dit overleg zal, naar verwachting, vooral bestaan uit een verdere toelichting van de plannen van jouw directie én, hopelijk, een eerste voorstel van jullie directie aangaande een sociaal plan. Na 22 november zullen wij, samen met de andere vakorganisaties, een bijeenkomst plannen om jullie input te horen en eventueel eerste vragen te beantwoorden. In de tussentijd kunnen jullie met vragen terecht bij ondergetekende.

CNV Vakmensen viert 125-jarig bestaan
In 2019 bestaat CNV Vakmensen maar liefst 125 jaar. Dat vieren we een jaar lang met interessante bijeenkomsten, leuke activiteiten en feestelijke aanbiedingen. Neem een kijkje op onze website https://www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar

Arjan Huizinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 2032