Al het nieuws

Vivat cao-onderhandelingen gaan verder

Tijdens het laatste overleg over de Vivat cao is gesproken over thuiswerken, tijd/verlof en werkgeluk.


Thuiswerken: bij Vivat gebeurde dat al, wat nu voor de toekomst?
Thuiswerken was vergeleken bij andere bedrijven al voor Corona gemeengoed. Waarschijnlijk zal er in de toekomst nog meer thuisgewerkt worden. Reden om de huidige regeling tegen het licht te houden. Is het budget voor een werkplekset van 600 euro per 5 jaar en een thuiswerkvergoeding van 10 euro per maand per werkdag met een maximum van 30 euro nog voldoende. En hoe besteed je aandacht aan het contact tussen collega’s. En is er een verschil tussen collega’s die output gestuurd werken en collega’s die bijvoorbeeld klanten te woord staan. En wat gaat er in de toekomst gebeuren: 75% thuiswerken of 50% thuiswerken. Allemaal zaken die meegenomen worden in de discussie over thuiswerken. Bij Vivat is daar ook een werkgroep met de ondernemingsraad voor ingericht. We zullen een volgende keer bekijken in hoeverre dit in de cao geregeld moet worden.

Tijd/Verlof: veel ideeën nog geen afspraak
CNV Vakmensen heeft aangegeven, dat tijd (of wellicht het gebrek daaraan) een belangrijk punt voor het cao-overleg is. CNV leden geven aan dat zij worstelen met de combinatie van werk, zorgen, ontwikkelen en tijd voor jezelf. Ook tijdens de medewerkersbijeenkomsten kwam dit aan de orde. Vivat geeft aan buitengewoon verlof te willen schrappen en in plaats daarvan 16 uur extra per jaar verlof te willen geven. Wij hebben gezegd dat wij graag willen toewerken naar een 30-urige werkweek. Vivat wil dat niet. Zij zeggen dat het 4 x 9 uur werken al voldoende soelaas biedt. Ook is verkend of sowieso meer verlof ( al dan niet voor een maatschappelijk doel of voor vitaliteit) een optie is. We zijn er nog niet uit.

Werkgeluk: heb jij een goed gesprek met je leidinggevende?
CNV Vakmensen heeft gepleit voor trainingen en workshops om het gesprek tussen leidinggevende en medewerker goed te kunnen aangaan. Vivat geeft aan dat dit al gebeurt. Graag wil ik van jullie weten of jullie dit herkennen. Ook omdat de indruk vanuit de medewerkersbijeenkomsten was dat dit echt nog niet het geval was.

Hoe nu verder?
De volgende keren hebben wij het in ieder geval over de thema’s inzetbaarheid/ontwikkeling, flexibiliteit, pmc, generatiepact, pensioen,  sociaal plan en natuulijk ook nog over loonsverhoging en looptijd. En dan moeten er ook nog afspraken komen. Kortom er is nog veel werk te doen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 - 23500986