Al het nieuws

Virus treft Grh. in Bloemen en Planten hard

Onlangs heeft CNV Vakmensen deelgenomen aan een telefonische vergadering met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). De impact van het coronavirus is enorm, ook in deze sector. Met de VGB denken we na over de gevolgen voor de bedrijven en de medewerkers.
Continuïteit en werkzekerheid

Het is een erg lastige tijd. Veel bloemen worden doorgedraaid, de aanvoer bij de veiling is een klein deel van wat gebruikelijk is en de uitvoer naar het buitenland ligt vrijwel stil. Maar ook de kwekers zitten met hun handen in het haar. Moet je nu gaan zaaien of poten zonder dat je zeker weet dat de oogst over enkele maanden weer “als vanouds” kan worden verkocht? Continuïteit van het bedrijf kan in het geding komen en daarmee ook de werkzekerheid. Met de VGB denken we na over de gevolgen voor de bedrijven en de medewerkers en of er –in overleg- extra maatregelen getroffen moeten worden.

Gelukkig springt de overheid bij en hopen we maar dat het voldoende is, ook op de wat langere termijn. In de bijlage staan vragen en antwoorden die allemaal over deze bijzondere tijd gaan en te maken hebben met werk en inkomen. Het is best veel tekst maar het probeert antwoord te geven op de vragen die veel mensen juist nu hebben.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over de cao of deze nieuwsbrief kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Houd ons ook op de hoogte over de maatregelen welke jouw werkgever heeft getroffen!

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

Downloads