Al het nieuws

Vervolgbrieven CNV Vakmensen en Arriva over model Amfibie

Model Amfibie, dat Arriva introduceert, heeft bij CNV Vakmensen een aantal vragen opgeroepen. Deze vragen hebben wij in een eerste brief voorgelegd aan Arriva. Deze brief hebben we via een nieuwsbrief gedeeld met alle CNV-leden. Het antwoord van Arriva op deze brief leverde een vervolgbrief op aan Arriva. Deze brief en het antwoord van Arriva daarop vinden jullie in deze nieuwsbrief.

In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de vragen die wij als CNV Vakmensen hadden bij model Amfibie. De voorgelegde vragen hadden betrekking op:

  • De inzet en werving van uitzendkrachten
  • Het uitgangspunt van een 40-urige werkweek
  • De individuele OT/GD-toeslag voor 50-

Op 7 december hebben we naar aanleiding van de antwoorden van Arriva op onze eerste brief, een vervolgbrief verzonden met het verzoek om aanvullende informatie op bovenstaande onderwerpen. In de brief van 10 december gaat Arriva in op deze vragen.

Beide brieven geven wij in de bijlage van deze nieuwsbrief weer.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen over de hierboven genoemde onderwerpen.

Mocht je verder nog tegen zaken aanlopen met betrekking tot model Amfibie na het in werking treden van de nieuwe dienstregeling, dan kun je dat bij je bestuurder melden.

Mede namens Job Marskamp, Saskia Spaargaren en Sijtze de Bruine,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 3449 7279
E: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Downloads