Al het nieuws

Vervangingsbestuurder CNV Vakmensen bij ECT & Matrans

Vanwege wat personele problemen binnen CNV Vakmensen is het de laatste periode te rustig geweest vanuit de vrijgestelden (werkorganisatie) van CNV Vakmensen. Een kwalijke zaak waarvoor ons excuus. Vervanging is geregeld en we gaan van start!

Voor wat betreft de naderende cao-trajecten mag ondergetekende, Tjeerd Orie, jullie belang behartigen en de CNV leden vertegenwoordigen.

Ik mag sinds 2009 werkzaam zijn voor het CNV. Momenteel ben ik actief voor onze leden werkzaam in de Transport & Logistieke én de (Petro)chemische sector. De op- en overslagsector en alles wat daarbij komt kijken is mij niet vreemd. Tot en met 2019 was ik geregeld actief voor het CNV  in het Rotterdamse Havengebied. Zo ben ik eerder betrokken geweest bij de totstandkoming van de laatste cao van ECT en de evaluatie van het werkzekerheidsakkoord in de containersector.

Op naar de onderhandelingen
De looptijd van de cao’s van ECT en Matrans lopen op 31 december dit jaar af. Het zou mooi zijn als we voor die tijd, samen met de collega vakbond, met jullie werkgevers overeenstemming weten te bereiken tot nieuwe cao’s. Dat is kort dag maar niet onmogelijk! Komende week heb ik overleg met de cao delegaties (kadergroepen) van ECT en Matrans. Met hen zal ik bespreken hoe we zo snel mogelijk een goede CNV onderhandelingsinzet kunnen vaststellen die gedragen wordt door alle leden. Ook met de vertegenwoordiger(s) van jullie werkgever heb ik komende week (hernieuwde) kennismaking. Met de dienstdoende FNV collega heb ik afgelopen vrijdag bijgepraat.

Op voorhand al input?
Mocht je op voorhand al input hebben voor het komende cao-traject? Wacht dan niet en neem contact met de CNV Kaderleden of rechtstreeks met mij.

Je hoort spoedig meer van mij aangaande de onderhandelingen voor jouw arbeidsvoorwaarden!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 030 751 1570 / M. 06 20 48 94 75
CNV online community |Website CNV Vakmensen | Persoonlijke LinkedIn-Pagina