Al het nieuws

Verslag overleg vakbonden en Arriva op 10 mei 2021

Afgelopen maandag vond er een periodiek overleg plaats tussen de vakbonden en Arriva. De belangrijkste besproken punten zijn weergegeven in een verslag.
Lees het verslag in de bijlage.

Mede namens kaderlid Peter Janssen,
Jeroen Bruinsma
bestuurder
M 06 34 49 72 79
E j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Downloads