Al het nieuws

'Verontwaardiging is geen argument'

De laatste 48 uur is er zeer veel gecommuniceerd over de staatslening aan KLM en de voorwaarden die de overheid heeft gesteld. Het CNV heeft hier met een verontrust gevoel naar gekeken. De titel van onze nieuwsbrief geeft aan waar wat ons betreft het probleem ligt.
Natuurlijk vinden wij de voorwaarden van de overheid niet fijn. Natuurlijk vinden wij verschillende looptijden tussen domeinen onuitlegbaar. En natuurlijk willen wij dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het CNV heeft dan ook van de week, zonder de publiciteit hierover op te zoeken omdat wij dat schadelijk achtten, KLM schriftelijk verzocht om de kortere looptijd qua afspraken van cockpit versus andere domeinen zelf uit te leggen aan onze leden. Want wij waren niet voornemens om op dat onderdeel de afspraak te verdedigen.

Maar uiteindelijk moeten we allemaal ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en niet afwachten tot een ander een stap zet alvorens zelf een stap te zetten. Wachten op elkaar zou betekenen dat niemand meer beweegt. En wij hebben als CNV gemeend niet te wachten, maar onze verantwoordelijkheid te nemen. 

De quote bovenaan deze nieuwsbrief komt van Mahatma Gandhi en geeft helder aan hoe wij tegen de zaken aankijken: verontwaardiging is geen argument om de kans op staatssteun kwijt te raken.

In onze nieuwsbrief van 20 september hebben we de volgende tekst aan jullie gestuurd: “CNV probeert in deze ellende constructief te kijken naar wat nodig is. De overheidslening en de bijbehorende eisen zijn letterlijk de enige reddingsboei die er is. Daarom vinden we een potje poker hierover, waarin we de niet altijd even redelijke overheidseisen volledig negeren, onverstandig, hoe mediageniek dat ongetwijfeld zou uitpakken.”

Dit is helaas wel de waarheid waar we nu in terechtgekomen zijn.

Commitment

Afgelopen vrijdag heeft het CNV het commitment dat de overheid eist om de staatssteun te geven ondertekend. De tekst in dit commitment, die KLM ook nu met jullie allen heeft gedeeld, is namelijk gelijk aan wat in hun termsheet staat. En is dus absoluut geen nieuwe eis, zoals in een aantal berichten is te lezen. Deze eis is bij alle partijen al maandenlang bekend. Als je het vergelijkt met het kopen van een huis met een hypotheek van de bank, dan zal een bank niet akkoord gaan met slechts een deel van het huis in onderpand. Overigens heeft de overheid aangegeven dat de zinssnede over dankbaarheid niet in het commitment hoeft te staan, daar gaat het ze niet om. Enkelen waren daar verbolgen over, maar het commitment dat gevraagd wordt gaat over de relatie tussen de looptijd van de lening en de looptijd van de reductie arbeidsvoorwaarden. 

Zolang KLM afhankelijk is van de staatssteun heeft de overheid geëist dat medewerkers moeten leveren. Verhalen dat KLM zal afbetalen tot 1 euro, en daarmee een eeuwige schuld behouden zodat medewerkers geen loonsverhoging kunnen krijgen, vinden wij stemmingmakerij. KLM zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de leningen van de overheid over te sluiten in de markt, tegen betere rentepercentages, en dan is het moment van staatssteun voorbij. We kunnen alleen maar hopen dat we tot die tijd wel de steun van de overheid krijgen.

Zoals eerder gezegd, wij vinden het geen fantastische deal, maar we gaan niet pokeren met de overheidslening. Te veel mensen zijn afhankelijk van een baan in de luchtvaartsector, en wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat KLM er weer bovenop kan komen. Ook al zijn wij niet gelukkig met wat daarvoor geleverd moet worden. 

Klein lichtpuntje

Doordat de overheid aangeeft dat alleen nog dit commitment afgegeven moet worden, weten we ook dat het inrekenen van toekomstige loonsverhogingen geen aanleiding is om het grondprotocol af te wijzen. Daar staat onder andere in: het uitkeren van de winstdeling aan mensen tot anderhalf keer modaal en het toekennen van loonsverhoging onder modaal. Voor CNV is dit een hele belangrijke conclusie, en lijkt er dus voldaan te worden aan de motie dat mensen onder de anderhalf keer modaal worden ontzien. 

Wij volgen op de voet wat er nu allemaal gaat gebeuren en hopen van harte dat alle partijen het commitment laten zien dat nodig is om KLM te laten voortbestaan. Het is namelijk menens op dit moment, geen tijd voor publicitaire of politieke drama’s. Zodra wij meer weten zullen we jullie daarover informeren.

Vragen of opmerkingen?

Zoals altijd zijn we zeer benieuwd naar jullie mening, vragen en opmerkingen. Onze bestuurder Michiel Wallaard is bereikbaar via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Hij onderhandelt niet alleen, maar samen met KLM'ers, zowel aan de onderhandelingstafel als via de kadergroep. Ook probeert hij al jullie commentaren en opmerkingen zoveel mogelijk te verwerken in onze strategie en oplossingsrichting. Dus schroom niet om te reageren! 

De komende week geniet Michiel echter van een week geboorteverlof, hij is vader geworden van een zoon, waardoor het misschien iets langer duurt om een antwoord te geven. Mochten er urgente vragen zijn dan kunnen die gemaild worden aan zijn collega Peter Böeseken, die volledig op de hoogte is van de stand van zaken bij KLM: p.boeseken@cnvvakmensen.nl.

Namens de onderhandelingsdelegatie van KLM,

Cock van der Pol, Alex Amaral en Asha Mees