Al het nieuws

Vernieuwde loonbod Enitor Primo aangenomen

De directie heeft op 11 oktober 2021 een verbeterd loonbod gedaan. Afgelopen weken hebben jullie de mogelijkheid gehad om te stemmen over dit loonbod. Afgelopen donderdag 21 oktober is de stemming gesloten. De uitslag is dat bijna twee derde van de CNV leden voor het verbeterde loonbod heeft gestemd.

Nieuw loonakkoord, nog geen volledig nieuwe cao
Ook de leden van FNV hebben voor het loonbod van Enitor gestemd (60% voor, 40% tegen). Wij zullen dit doorgeven aan de directie.

De uitslag betekent dat we een akkoord hebben over het loon voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022. Jullie lonen zullen op een aantal manieren stijgen:

  • Een ieder krijgt per 1 april 2021 een loonstijging van 2,5% en een loonstijging van 2,0% per 1 april 2022. De loonstijging per 1 april 2022 kan 2,5% worden indien de inflatie boven de 3% uitkomt of de winst boven de 10%. Daarnaast krijg een ieder per 1 mei 2022 een loonstijging van 0,2%.
  • Verder krijg je bij een normale performance per 1 april 2021 en per 1 april 2022 een loonstijging van 1,0%.
  • Diegene die in de 2- of 5- ploegen werken krijgen per 1 april 2021 en per 1 april 2022 een stijging van de ploegentoeslag van 0,5%. Dit zorgt ervoor dat ploegendienst medewerkers een toeslag krijgen die marktconform is.
  • Ook krijgt iedereen een bedrag van € 150 netto vanwege de terugwerkende kracht van de cao,  namelijk 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Uit te betalen in december 2021. Als er meer ruimte is in de WKR kan dit bedrag oplopen tot €200 netto en anders is dit €50 bruto.
  • Tot slot kunnen medewerkers in de dagdienst 13 ADV dagen inleveren tegen 5,26% loonstijging, maar alleen wanneer je dat wenst. Er komt geen enkele verplichting om je ADV in geld om te zetten of andersom. Je blijft de baas over je tijd of geld.

Naast loon en ADV staan er nog meer afspraken in de cao. Over alle andere onderwerpen zouden wij afgelopen dinsdag 19 oktober praten met de directie. Door ziekte aan de kant van de directie is dit gesprek opgeschort. Een nieuwe datum moet nog gevonden worden. Vanuit de bonden ligt er een datumvoorstel. Jullie worden hierover op de hoogte gehouden.

Bijeenkomsten over verloop cao- traject
We willen jullie bedanken voor de betrokkenheid bij de totstandkoming van het nieuwe loonakkoord.  Het loonakkoord is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen en een derde van de CNV leden is geen voorstander van het akkoord. Uiteraard is het ons duidelijk dat de medewerkers in de dagdienst en die aan het einde van de schaal zitten niet tevreden zijn over het loonbod. Wij willen daar niet aan voorbij gaan en begrijpen de ontevredenheid. We konden er alleen niet voor kiezen om het loonbod niet voor te leggen. De directie wilde niet meer bieden.

Wij willen met elkaar in gesprek blijven, over het verloop van dit cao- traject maar ook richting de toekomst. De ploegendienst is met dit loonakkoord goed geholpen, de dagdienst en mensen aan het einde van de loonschool niet. In de toekomst moeten we daar wat mee. Hoe we dit gaan doen, dat willen we uiteraard met elkaar bespreken.

We zullen nog terugkomen in de bedrijfskantine voor een uitleg over de totale gang van zaken. Een gang van zaken die je heel bijzonder kunt noemen. Zo kom je onderhandelingen zelden of nooit tegen, met zulke tegengestelde reacties tot gevolg.

Mede namens Jan Kampherbeek en kaderlid Jappie van der Bij,

Tristan Westra
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 48 45 68 54
E:  t.westra@cnvvakmensen.nl