Verlenging sociaal plan VIVAT?

CNV Vakmensen heeft samen met de andere vakbonden en de COR bij VIVAT aangedrongen op het op korte termijn verlengen van het sociaal plan, dat eind dit jaar afloopt. Want wat de uitkomst van de “strategische heroriëntatie” ook zal zijn, een verlenging geeft in ieder geval enige zekerheid.

Geen nawerking
Anders dan de cao, heeft het sociaal plan geen nawerking. Als er een of meerdere andere eigenaren komen, zou de situatie kunnen ontstaan dat er met een nieuwe werkgever voor (delen van) VIVAT geen sociaal plan is. CNV Vakmensen wil dat voorkomen.

We gaan voor ongewijzigde verlenging!
CNV vindt dat er op het terrein van de arbeidsvoorwaarden zo veel als mogelijk continuïteit moet zijn na een eventuele verkoop. Natuurlijk kan zich de situatie voordoen dat een nieuwe eigenaar wél een goed, of een beter (!) sociaal plan heeft. Dan zorgen we er natuurlijk voor dat dat gaat gelden voor de medewerkers die naar de nieuwe werkgever overgaan.
Maar omdat op dit moment niemand daar met zekerheid iets over kan zeggen, is het nodig het huidige sociaal plan te verlengen. Wat ons betreft is dat ook echt een ongewijzigde verlenging. Het zou onacceptabel zijn in deze situatie een verslechtering door te voeren.

VIVAT bereid tot overleg
Ons is gebleken dat VIVAT bereid is om met de vakbonden en de COR te overleggen over verlenging van het sociaal plan. Dat is mooi. We gaan dat overleg nu met spoed voeren, zodat een eventuele uitkomt nog kan worden meegenomen in deze fase van het proces van de strategische heroriëntatie. Daardoor kunnen dan ook potentiële kopers op de hoogte zijn van het bestaan van het sociaal plan, hopelijk ook geldend na 31-12-2019.

Vragen en opmerkingen?
Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief, dan kan dat per mail of telefoon. Zodra er meer bekend is, ontvang je weer een bericht van CNV Vakmensen. En uiteraard kan je straks als vakbondslid meestemmen over een eventueel onderhandelingsresutaat!

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.