Al het nieuws

Vergoeding van reiskosten bij woon-werkverkeer

Regelmatig krijgen wij vragen over de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer: 1. Forenzenvergoeding; 2. VCSA-reiskostenvergoeding bij standplaatswijziging. De meeste gestelde vragen lichten we in deze nieuwsbrief op hoofdlijnen toe.

De forenzenvergoeding cao OV

 • Geldt alleen voor werknemers en uitzendkrachten die vallen onder cao OV; geldt dus niet voor werknemers die vallen onder de cao Multi Modaal;
 • in artikel 47 van de cao Openbaar Vervoer is de volledige forenzenvergoeding verwoord;
 • zie: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/stads-en-streekvervoer/cao-openbaar-vervoer;
 • het merendeel van de ex Veolia Transport Limburg werknemers, werknemers Arriva Brabant en de uitzendkrachten zijn gekoppeld aan de cao openbaar vervoer. Bij eigen vervoer is in principe dan de forenzenvergoeding van cao OV van kracht, mits je voldoet aan diverse criteria: zie art 47 lid 1 t/m art 47.3;
 • voor uitzendkrachten die gekoppeld zijn aan de cao OV geldt wel dat per gewerkte dag (ongeacht de duur) de vergoeding van art.47 wordt uitbetaald;
 • bij verhuizing wordt de forenzenvergoeding van de cao OV altijd gebaseerd op de nieuwe afstand. Of iemand op eigen initiatief verhuisd, is hierbij niet relevant. Ook niet of de afstand korter of langer wordt;
 • mocht een vaste chauffeur of uitzendkracht een gebroken dienst hebben, dan leidt dat niet tot “verdubbeling” van forenzenvergoeding;
 • een extra dag werken levert geen extra forenzenvergoeding op;
 • werk je in een bepaalde maand minder, bv. door ziekte of verlof, dan heb je recht op de volledige forenzenvergoeding; wordt dus niet gekort.
 • werk je de gehele maand niet, dan heb je voor die maand geen recht op forenzenvergoeding;
 • de reisafstand woon-werkverkeer wordt bepaald via de snelste route van de ANWB-routeplanner.
Reisafstand in kilometers          Vergoeding per 1-1-2020
Tot 5 kilometer                             € 0,00
5 tot 15 kilometer                         € 33,19
15 tot 25 kilometer                       € 74,40
25 tot 35 kilometer                       € 116,14
35 en meer kilometer                    € 157,36Forenzenvergoeding cao MuMo
 • bijlage 12 cao MuMo
 • Bij Arriva Limburg zijn nieuwe werknemers (vanaf concessiewisseling), werknemers die van functie gewijzigd zijn en de uitzendkrachten gekoppeld aan de cao Multi Modaal. Deze werknemers hebben dan geen recht op art. 47 cao OV. Wel geldt in de cao MuMo een soort forenzenvergoeding voor ex ov werknemers: bijlage 12 is van toepassing als werknemers door concessie-overgang van OV naar MuMo gaan. https://www.cnvvakmensen.nl/caos/stads-en-streekvervoer/cao-multimodaal-vervoer
 • art 47a cao MuMO reiskosten. Deze reiskostenvergoeding is van toepassing als je met blokken werkt. Kort gezegd: als je niet met het openbaar vervoer kunt komen, bijvoorbeeld omdat je een heel vroege dienst hebt, dan heb je recht op een vergoeding van € 0,19 p/km. Bij een gebroken dienst zelfs 2 maal!

Reiskostenvergoeding bij standplaatswijziging (VCSA-reiskostenregeling)
Soms wordt op verzoek van de werkgever en na overleg met een werknemer een standplaats gewijzigd. Mocht de woon-werkverkeer afstand worden vergroot en hij/zij kan geen gebruik maken van openbaar vervoer dan geldt een aparte verplaatstingskostenvergoeding (beter bekend als de VCSA-reiskostenregeling):

* bijlage 13 cao OV
* bijlage 10 cao MuMo

 • naast de “oude” forenzenvergoeding krijgt de werknemer dan voor elke km die per werkdag meer dan 4 km extra gereisd moet worden;
 • de € 0,42 km vergoeding is deels netto, deels bruto: € 0,19 is netto (onbelast); de resterende € 0,23 is bruto (belastbaar);
 • de VCSA-reiskostenregeling geldt minimaal voor 5 jaar en is daarna afhankelijk van aantal dienstjaren en leeftijd;
 • indien de reistijd met meer dan 15 km toeneemt per rit wordt per werkdag 15 minuten als reistijd vergoed.

Heb je vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen incl. gratis gezinsrechtsbijstandsverzekering voor privé zaken? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.

Jean-Marie Severijns
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 +51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl