Verdere verkenning voor ING-cao

Tijdens het cao-overleg is er verder verkend hoe om te gaan met tijd en wat te doen met thuiswerken en/of op kantoor werken voor nu en in de toekomst. Daarnaast heeft ING verteld over de financiële positie en wat dat voor de cao betekent wat hen betreft.

Tijd: één werkgroep aan de slag over thema tijd
Tijdens het vorige overleg kwamen cao-partijen tot de conclusie dat tijd een apart onderwerp moet worden. Zowel in de werkgroepen als in de voorstellenbrieven is tijd als een belangrijk onderwerp benoemd. Vandaar deze keuze. Er is een nieuwe werkgroep ingericht. Die werkgroep inventariseert wat er nu ligt, zowel vanuit de werkgroepen als vanuit de voorstellenbrieven. Daarbij zijn in ieder geval de volgende clusters benoemd:

  • Tijd nodig voor vakmanschap en initiatieven rondom welzijn (wellbeing)
  • Verlof, waaronder sabbatical, onbeperkt verlof, verlofsparen en rouw op het werk
  • Arbeidsduurverkorting (richting de 30-urige werkweek)

Het is de bedoeling dat de werkgroep in de loop van de weken met een advies voor cao-partijen komt.

Thuis en op kantoor werken, nu en in de toekomst: vergoeding voor thuiswerken en reizen
Gebaseerd op ideeën van de werkgroep heeft ING een voorstel gedaan voor het cao-overleg. Daarbij wordt er zowel een werkplekset, een thuiswerkvergoeding als het reizen met auto, OV of fiets vergoed. De volgende keer praten wij hier verder op door. We hopen dan ook met een snelle oplossing te komen.

Financiële cijfers en link met de cao-voorstellen van ING
ING heeft haar derde kwartaalcijfers gepresenteerd, zoals ze dat ook aan analisten heeft gedaan. Deze zijn dus gebaseerd op openbare gegevens. Hoewel er winst gemaakt wordt, is dat wel minder. Redenen zijn o.a. de lage rente, hoge risicokosten en er is geld nodig voor buffers. Daarnaast geeft ING aan dat op basis van hun benchmark, ING jou en je collega’s meer dan fors betaalt. Dit alles maakt dat zij met een loonsverhoging voor 3 jaar van 0% komt. CNV Vakmensen heeft de vraag gesteld of ING niet meer aan evenwichtige belangenverdeling doet tussen de verschillende belangenhouders (klant, medewerkers en aandeelhouders). Immers de klant moet meer gaan betalen, de medewerkers krijgen geen loonsverhoging, maar als het weer mag van de ECB dan krijgen aandeelhouders met terugwerkende kracht wel 50% dividend uitgekeerd. Daarop werd geantwoord dat er andere mooie arbeidsvoorwaarden voor jou en je collega’s tegenover staan.

We zijn er nog lang niet
Hoewel de gesprekken in goede sfeer verlopen en er over en weer zeer kritische vragen worden gesteld, zijn we er nog niet. We hebben tot 18 december a.s. nog een aantal rondes te gaan. En of dat genoeg is, zal moeten blijken. Natuurlijk blijven wij jou op de hoogte houden.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl