Al het nieuws

Verbeterd eindbod cao Swets ODV Maritiem

Na vele onderhandelingsronden met werkgever zijn er diverse verbeterpunten in het eindbod tot stand gekomen. In de gesprekken hebben we het uiterste bereikt. Niet alles is behaald, maar op enkele cruciale punten zet werkgever een stap richting werknemers. De 90%-regeling is opgehoogd naar 95%, de 1000 werkurenregel voor de toekenning van een periodiek is naar 900 uur teruggebracht en de reiskosten zijn verhoogd.

Hieronder de nieuwe afspraken in het eindbod. In het bijgevoegde document staat het totale eindbod, dat wil zeggen het eerdere eindbod en onderstaande nieuwe afspraken. Ook tref je nog bijlagen met uitwerkingen aan. 

Nieuwe afspraken in het eindbod

Loonsverhoging van 3% vanaf periode 1 2022:
- Loonsverhoging over periode 1 tot en met 7 wordt middels nabetaling uitbetaald in periode 8 of 9 over het verzameld loon
- Loonsverhoging wordt meegenomen in de pensioen premie afdracht en vakantiegeld
- Loonverhoging vanaf periode 8 regulier uitbetaald
- Loonsverhoging van 3% per periode 1 2023
- Reiskosten van netto € 0.19 naar netto € 0.21 vanaf periode 1 2022:
- Extra bedrag reiskostenvergoeding (€ 0.02) over periode 1 tot en met 7 wordt middels nabetaling uitbetaald in periode 8 of 9 over alle kilometers die eerder zijn uitbetaald aan woon – werk op basis van € 0.19
- Reiskostenvergoeding van € 0.21 wordt betaald vanaf periode 8 op reguliere wijze
- Voortzetting reiskostenvergoeding a € 0.21 per 1 januari 2023
- Periodieke toekenning op basis van 900 gewerkte uren per periode 1 2022 (nu 1000 uur in bijlage 1 lid 6)
- Verschil van loon voor werkzaamheden op een lager ingeschaald object tot maximaal 95% van de persoonlijke inschaling (bijlage 1 lid 8)

Aanvulling Veren Loongebouw

Ten aanzien van het Veren loongebouw passen wij de medewerkers zoals voorgesteld in het nieuwe loongebouw, medewerkers die nu in de hoogste trede zitten, zullen door deze aanpassing in een lagere trede komen (niet lager salaris) en nu doorgroeimogelijkheden hebben voor de komende jaren. Deze inpassing vindt plaats per periode 8. Natuurlijk ontvangen de medewerkers in het Veren Loongebouw ook de nabetaling van de indexatie over periode 1 tot en met 7. Zoals aangegeven hebben deze medewerkers vorig jaar (september) al een aanpassing gehad naar de hoogste trede van het loongebouw.

Stemmen

CNV Vakmensen legt het bod neutraal voor aan de leden. CNV is er wel van overtuigd dat dit het uiterste is wat er in het vat zit deze ronde.

Graag horen wij van jou of je VOOR of TEGEN de cao stemt. Je kunt stemmen tot 1 juli. Klik HIER om je stem uit te brengen.
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de site van CNV Vakmensen. Ga naar www.cnvvakmensen.nl of via Google en tik in het zoekveld: CNV Vakmensen Swets.

Graag zien we je reactie per mail terug vóór 1 juli. 

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 4782 6869
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

mede namens CNV-kaderlid Leon de Ruiter

Downloads