Verbeterd cao-resultaat ProRail

Omdat niet alle bonden akkoord waren gegaan met het op 2 oktober bereikte cao-onderhandelingsresultaat is er afgelopen maandag opnieuw onderhandeld over de cao. Dit resultaat is op de volgende punten verbeterd.

  • De lonen worden per 1 juli 2019 met 2% verhoogd en per 1 januari 2020 met 3,2%.
  • De onregelmatigheidstoeslag voor het werken van maandag tot en met zaterdag in het tijdsvenster 0.00-6.00 uur wordt verhoogd van €7,89 naar €9,00. De overige toeslagen stijgen mee met de afgesproken loonsverhogingen.
  • Met ingang van 1 juli 2020 wordt de bruto dagvergoeding voor consignatieniveau 1 bij R, RT, CO, WTV, F, CF, OT of andere vrije dag verhoogd van €25,00 naar €27,50 en de vergoeding op alle andere dagen van €12,50 naar €13,75.
  • ProRail en bonden hebben gezamenlijk geconstateerd dat de werkzaamheden van ICB’ers zijn gewijzigd als gevolg van aanrijdingen. Met behulp van een pilot binnen ICB zal ProRail onderzoeken of en zo ja welk ander systeem/regeling er in de plaats kan komen voor de inconveniententoeslag. Hierbij zal specifiek ook worden gekeken naar de hoogte van de vergoeding. ProRail en vakbonden zullen dit onderzoek gezamenlijk volgen in het regulier vakbondsoverleg.
  • Het sociaal plan blijft onderdeel van de cao sociale eenheid.

Enerzijds is CNV Vakmensen verheugd dat er nu een resultaat voor ligt dat in lijn is met wat ons is meegegeven tijdens de ledenbijeenkomsten afgelopen september. Anderzijds vindt CNV Vakmensen het jammer dat de slechte sfeer tijdens de onderhandeling mede bepalend is geweest voor de inhoud van het eerste onderhandelingsresultaat. De onderhandelingen zaten muurvast en tot diep in de nacht moest er worden onderhandeld. Om uit de impasse te geraken zijn vele essentiële voorstellen van zowel ProRail als de bonden van tafel gehaald. Daarna was het lastig om in alle rust na te denken over de impact van de punten die in het onderhandelingsresultaat zijn gekomen. 

In ons vorige bericht hebben wij onze zorgen naar de directie overgebracht over de negatieve sfeer op de werkvloer, met name op de posten. We realiseren ons dat ondanks het verbeterde onderhandelingsresultaat deze situatie ongewijzigd is gebleven. We hebben er bij de directie al op aangedrongen dat dit signaal niet mag worden genegeerd: wat CNV Vakmensen betreft zal dit de volle aandacht krijgen in het overleg met de directie. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op. Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl 

Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/