Veilig doorwerken in bouw en Installatietechniek

Het Rijk, brancheorganisaties, werkgevers en vakbonden zijn het vrijdag 27 maart eens geworden over de manier waarop we veilig kunnen doorwerken tijdens de corona crisis: het protocol Samen veilig doorwerken. Dit protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers.

Dit zorgt voor continuïteit in de (bouw)productie en het behoud van werkgelegenheid. Erg belangrijk om te weten: het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM. Het protocol geldt voor hele bouwsector (inclusief Woondiensten) en de Installatietechniek en kan een basis zijn voor andere sectoren maar geen blauwdruk.

Het protocol wordt gewijzigd zodra nieuwe maatregelen of adviezen van kracht worden.

Hoofdlijnen Protocol
Het was nadrukkelijk de inzet van CNV Vakmensen om een Helpdesk in te stellen en die is vanaf maandag 30 maart in de lucht. De al bestaande algemene maatregelen: bijvoorbeeld het minimaal 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, regelmatig handen wassen en het thuis blijven bij milde verkoudheidsklachten blijven ook van kracht.

Het protocol is de vertaling naar de dagelijkse werkroutine. Er is ter ondersteuning een schema van een dagritme opgenomen. (zie bouwplaats-poster in bijlage) Wanneer moet je thuisblijven? Kun je thuis werken? Wanneer je naar huis gaat of naar huis wordt gestuurd? Welke maatregelen gelden er voor de werkvloer dus op werklocaties?

De wens van CNV Vakmensen om op elk project een ‘Corona verantwoordelijke’ te benoemen die op de hoogte is van de regels en er op toeziet dat de afspraken worden nageleefd is opgenomen.

Over al dan niet gezamenlijk reizen naar een bouwproject zijn veel vragen. Reis zoveel mogelijk alleen naar het werk. Ook als er wel gezamenlijk gereisd moet worden gelden er aanwijzingen. Veel bedrijven adviseren hun werknemers met maximaal twee personen in een busje te rijden en dat is een goed uitgangpunt. Op die manier is het 1,5 meter afstand houden goed in te vullen.

In een aantal stappen al dan niet samen reizen beantwoorden:
Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

  1. Iedereen reist op eigen gelegenheid.
  2. Met openbaar vervoer reizen.
  3. Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft.
  4. De klus met minder mensen uitvoeren.
  5. De klus op een later moment uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is.

Als bovenstaande opties onmogelijk zijn, dan is het toegestaan samen te reizen. Reis wel met zo min mogelijk mensen samen in één auto. En hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes (IPA-doekjes).

NIEUW: helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek
Voor al je vragen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis via telefoonnummer: 085-0801544 , via e-mail of chat. Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid. Een team van deskundigen kan je te woord staan. Ook kun je er tips vinden.

Wil je het hele protocol lezen of hier opmerkingen over geven? Dat kan op Je Achterban, onze online community.  Donderdagavond om 19.30 uur kun je live vragen stellen of het gesprek aan gaan met Gijs Lokhorst op Je Achterban. Ook is er een Jurist aanwezig en twee consulenten.

>> GA NAAR JE ACHTERBAN <<

Downloads