Al het nieuws

VDL Nedcar in gesprek met vakbonden

Vrijdag 11 december is het overleg tussen VDL Nedcar, CNV Vakmensen en de andere vakbonden gestart over de gevolgen van de voorgenomen ontslagen, de inhoud van een sociaal plan en de vrijwillig-vertrekregeling. Wij hebben daarbij heel duidelijk onze piketpaaltjes neergezet.

Vrijwillig vertrek en sociaal plan
De afgelopen weken heeft VDL Nedcar diverse mensen een Vrijwillig Vertrek Regeling (VVR) aangeboden. Daar is voor eenieder een andere invulling aan gegeven. Vakbonden zijn nu pas in de gelegenheid om een discussie te voeren over de inhoud van een sociaal plan. Wij hebben dan ook duidelijk aangegeven waar onze piketpaaltjes staan.
Daarbij hebben wij ook nadrukkelijk vastgesteld dat de VVR onderdeel moet uitmaken van dit sociaal plan waarbij het sociaal plan de ondergrens bepaald en dat daar, waar mensen met een VVR zijn vertrokken waar minder in is afgesproken, zij alsnog een aanvulling moeten krijgen tot wat wij in het sociaal plan afspreken.

Maatwerk voor toekomst
VDL Nedcar heeft duidelijk gemaakt wat zij voor de komende periode willen doen met de bezetting. Deze moet fors inkrimpen met een verlies van ruim 765 arbeidsplaatsen (+/- 590 flexkrachten en +/- 175 vaste medewerkers). Waar het gaat om de flexkrachten is het wel duidelijk waar dat gaat gebeuren. De vaste medewerkers is een ander verhaal. Er wordt door VDL Nedcar intensief bekeken om zoveel mogelijk mensen via een VVR te laten vertrekken. Daarmee kan er dan ook naar de toekomstige organisatie toe gewerkt worden. Dit moet echter wel eerlijk en zorgvuldig gebeuren. Er kan dan maatwerk geboden worden en daarmee ook naar de toekomst gekeken worden.

Piketpaaltjes
CNV Vakmensen heeft samen met de andere bonden nadrukkelijk de ondergrens gemarkeerd voor de sociale regelingen. Niet baseren op een magere aanvulling op geld van de samenleving (de WW), maar gebaseerd op een Transitievergoeding die ook wettelijk is beschreven met een hogere factor daarop. Mensen hebben jaren lang hard gewerkt om goede auto’s te maken en dan kan het niet zo zijn dat zij nu met een magere regeling naar huis worden gestuurd.

Vervolg 18 december
Komende vrijdag 18 december gaan wij weer verder onderhandelen met de directie.

Wisseling van de wacht
De afgelopen jaren heb ik namens CNV Vakmensen voor onder andere ook jullie de leden bij VDL Nedcar de belangen mogen behartigen. Dat was altijd intensief werk, cao’s maar ook kwesties binnen VDL Nedcar zowel individueel als collectief. Ik heb een stevige groei van leden mogen meemaken. Ik ben er ook trots op dat jullie daarmee het vertrouwen in CNV Vakmensen, en mij als bestuurder, zichtbaar hebben gemaakt en bedank jullie daarvoor. Ik ga na deze week met verlof en aansluitend met pensioen.

Het werk is echter nog niet af! CNV Vakmensen blijft alles in het werk stellen om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarvoor hebben wij enerzijds natuurlijk een fantastische kadergroep, maar daarnaast is er ook sinds enkele weken een opvolger voor mij als bestuurder actief bij VDL Nedcar. Collega Robert Wonnink neemt het stokje van mij over en zal met de steun van de kadergroep én ook jullie als leden, alles in het werk stellen om jullie maximaal te ondersteunen. Hij zal zich zelf een volgende keer nader voorstellen. Er is overigens nog genoeg ruimte voor nieuwe leden, dus schroom niet en maak je collega ook lid. Wij hebben elkaar hard nodig!
Rest mij jullie en jullie naasten nog mooie kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond Nieuwjaar, toe te wensen!

De community Je achterban voor VDL Nedcar
CNV Vakmensen heeft voor alle medewerkers bij VDL Nedcar een eigen community:  www.Jeachterban.nl/vdl-nedcar. Reageren op deze nieuwsbrief? Vragen, opmerkingen en of reageren op anderen? Dat kan op Je achterban!

Covid 19 is nog niet weg 
Daarom ook vanuit CNV Vakmensen de nadrukkelijk oproep: hou je aan de regels en werk veilig voor jouw gezondheid, je collega’s en je thuisfront! 
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! CNV Vakmensen, samen maken wij het verschil, al 125 jaar

Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5111 5594 / E: r.smeets@cnvvakmensen.nl