VDL Nedcar harde klappen, maar wij geven niet op

De boodschap die de directie van VDL Nedcar op 2 december wereldkundig maakte, is een harde klap voor alle medewerkers. Ruim 750 mensen gaan op korte termijn hun baan verliezen. Wel of niet door gedwongen ontslag, je zult dat nu maar te horen krijgen en ja, het is natuurlijk ook weer eens vlak voor de feestdagen.
Wie, wanneer en hoe
De boodschap dat door het besluit van BMW om eind 2023 afscheid te nemen van VDL Nedcar was langer bekend. Dat daardoor ook werkgelegenheid onder druk komt te staan was en is ook duidelijk. Wanneer, hoeveel en hoe de krimp van arbeidsplaatsen zou worden ingevuld was tot gisteren echter nog de grote vraag. Het antwoord is nu wel duidelijk geworden.

Om te beginnen verliezen ruim 175 vaste krachten hun baan en daarnaast ook nog eens 590 uitzendkrachten. Ruim 750 gezinnen worden hierdoor geraakt. Dit moet dan ook nog eens op korte termijn worden doorgevoerd. Januari 2021 zal dan voor deze mensen een slechte boodschap komen.

CNV Vakmensen begrijpt best wel dat het besluit van BMW gevolgen heeft voor de fabriek in Born, maar het blijft dan toch altijd de vraag of de omvang en het moment van dit besluit van de directie wel passend is. Daar zal de OR zich zeker over buigen, maar ook wij zullen ons daarin verdiepen.

De directie zegt zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te willen voorkomen door herplaatsing en natuurlijk verloop en een Vrijwillige Vertrek Regeling. Laat helder zijn, die regeling die wordt aangeboden zal toch zeker een fatsoenlijk niveau moeten krijgen.

Daarnaast kan het ook nog nodig zijn dat mensen alsnog gedwongen ontslagen worden. CNV Vakmensen zal zich tot het uiterste inspannen om een degelijk sociaal plan af te spreken. Wij zullen eisen dat VDL Nedcar niet alleen mooie woorden spreekt, maar dan ook in daden laat zien wat zij als “sociaal” zien. Er is de afgelopen jaren veel geld verdiend en daar hebben jullie allen hard voor moeten werken. Dus mag VDL Nedcar nu ook stevig over de brug komen.

Samen denken, samen doen, samen sterker!
De nieuwsbrieven van CNV Vakmensen aan jullie werden de laatste jaren altijd met deze woorden afgesloten. Dat zijn niet zomaar 6 woorden. Die woorden hebben een belangrijke betekenis, zeker ook nu. De vakbond dat zijn jullie, de werknemers, dat zijn wij samen!

Samen moeten wij (na)denken over wat belangrijk is.
Samen moeten wij alles doen om de goede dingen te regelen
Samen zijn wij sterk, sterker!
Dus samen zijn wij de vakbond CNV Vakmensen.
Samen gaan wij vechten voor de best mogelijke afspraken, wij geven niet op!

Cao tot slot, niet bepaald onbelangrijk
Nu is natuurlijk deze reorganisatie heel belangrijk, zeker voor die mensen die hun baan verliezen. Er wordt echter ook nog op een ander front voor jullie belangen gestreden. De onderhandelingen over jullie cao lopen alweer uiterst moeilijk. Het is bijna een heel slechte traditie, bij de onderhandelingen over de cao Metalektro. Het moet altijd weer vastlopen en dan moeten wij samen weer strijden voor een fatsoenlijke cao, ook nu weer dus. Ook hier lijkt het weer een harde strijd te worden.

Over het dreigende vastlopen van de onderhandelingen over de cao zullen jullie snel nader worden geïnformeerd.

Je achterban voor VDL Nedcar
CNV Vakmensen heeft voor alle medewerkers bij VDL Nedcar een eigen forum ingericht op www.Jeachterban.nl/vdl-nedcar Maak hier gebruik van om vragen, opmerkingen en andere reacties op te plaatsen en informatie te delen.

Covid 19 is nog niet weg
Daarom ook vanuit CNV Vakmensen de nadrukkelijk oproep: Houd je aan de regels en werk veilig voor jouw gezondheid, je collega’s en je thuisfront!

Deel deze nieuwsbrief met je collega’s en maak hen lid. Het 1e halfjaar krijg je 50% korting!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen, samen maken wij het verschil, al 125 jaar

Ron Smeets  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl