Vakbondsleden wijzen eindbod Trioworld unaniem af

Op 31 mei hebben we het eindbod van Trioworld tijdens een drietal ledenvergaderingen in stemming gebracht. De aanwezige vakbondsleden van beide vakbonden hebben het eindbod unaniem afgewezen.

Eindbod niet voldoende
Inmiddels hebben we jullie werkgever laten weten dat het eindbod door de leden is afgewezen. Daarbij hebben we aangeven dat de leden het loonbod van Trioworld onvoldoende vinden en er een duidelijke visie op het gebied van ouderenbeleid wordt gemist. Wat betekent dit concreet:

  • In plaats van een procentuele verhoging, gaan we voor een structureel vast bedrag per maand waarmee de salarissen worden verhoogd;
  • De voorwaarden van de RVU regeling (dit is de ‘zwaar werk’- regeling) worden aangescherpt en deeltijdwerk in de ploegen wordt mogelijk gemaakt.

We hebben dan ook aan Trioworld gevraagd om het eindbod te heroverwegen en hierover met ons in gesprek te gaan.

Twee scenario’s
Dan zijn er twee scenario’s die kunnen gaan volgen. De eerste is dat Trioworld inderdaad het eindbod gaat herzien en ons tegemoet komt in de neergelegde eisen. Dit is natuurlijk waar we op hopen: in goed overleg tot een mooi resultaat komen.

Het tweede scenario is dat het eindbod niet wordt herzien (of onvoldoende wordt herzien) en dan gaan we een ander soort traject in. We zullen dan weer de bij jullie inmiddels bekende driekwartsvergaderingen gaan organiseren, waar driekwart van de aanwezige leden moet instemmen met acties. Deze zogeheten actievergaderingen gaan we gezien de vakantieperiode die er nu aankomt pas begin september uitschrijven, aangezien er teveel leden op vakantie zijn. Maar: natuurlijk gaan we er voor zorgen dat we deze zomer wel zichtbaar zijn. Daarover later meer, eerst wachten we af of Trioworld wellicht met een positief antwoord komt.

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen, het wordt weer een spannende tijd voor wat betreft jullie cao.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Mede namens Karin Boelen-Spiegels (bestuurder FNV) en de kaderleden John Koetsier (CNV Vakmensen) en Ed Papot (FNV)