Al het nieuws

Vakbonden presenteren cao-eindbod aan ECT

Het duurde te lang. Zeven dagen lang hebben vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen de onderhandelingsdelegatie van ECT aangemoedigd om te komen tot goede wijzigingsvoorstellen voor de cao per 1 januari 2021. Helaas bleek ECT vastgeroest te zijn in haar eigen standpunten en bewoog onvoldoende om aan jullie wensen tegemoet te komen.

Van onderhandelingstraject naar onderhandelingsresultaat
Aan het einde van de 6de onderhandelingsdag (23 februari) hebben wij werkgever een brief overhandigd met de titel ‘van onderhandelingstraject naar onderhandelingsresultaat’. Hierbij hadden we ook een concept-onderhandelingsresultaat toegevoegd. Op 26 februari werden we gebeld door de woordvoerder van de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde met de mededeling dat ze ruimte hadden om te onderhandelen en graag nogmaals met ons om tafel wilden, serieus deze keer, om afspraken te maken.

Op 8 maart gingen de vakbondsdelegaties weer vol goede moed in overleg. In plaats van verder te borduren op het concept onderhandelingsresultaat pakte ECT terug op haar eerdere voorstellenbrief met een aantal voorstellen die geïnspireerd waren op onze onderhandelingsinzet. Echter qua niveau bleven ze steken op een veel te laag niveau. 

Zwaar werk model
ECT komt met een nieuwe vorm van Zwaar Werk model als tegenhanger van het model van FNV Havens. Volgens ECT is hun model eerlijker en transparanter. De vakbonden hebben het model resoluut van de hand gewezen. Alleen al het feit dat je eerst 45 jaar in de volcontinu moet hebben gewerkt om 2 jaar eerder te stoppen met werken is bizar. En dat geldt dan alleen voor FL I en II. FL III komt na 45 jaar volcontinu niet verder dan 16 maanden eerder stoppen.

Over de structurele financieringsbronnen zoals deze door CAO-partijen in 2010 zijn vastgesteld wil ECT niet meer over praten. Dit ondanks het feit dat wij daar in de afgelopen sessies met regelmaat over gesproken hebben. ECT wil niet verder gaan dan afspraken maken tot en met geboortejaren 1960 t/m 1963 gekoppeld aan een CAO tot en met 2024.

Vierjaars cao
In deze CAO-periode van 48 maanden wil ECT niet meer loonsverhoging geven dan 3% bovenop APC. In 2021 krijg je geen loonsverhoging maar wel een eenmalig bedrag van € 2000 bruto als je akkoord gaat met de voorstellen van je werkgever en niet met de voorstellen van de vakbonden. In 2022 per 1 januari 1%, per 1 mei 2023 en 1 mei 2024 ook 1%. DUS, in 2023 en 2024 de loonsverhoging pas op 1 mei dat betekent dus dat in laatste 24 maanden over 8 maanden geen loonsverhoging wordt betaald. En dan ook nog eens 1% wat ongeveer € 35,00 per maand is in B3.

Ook de problematiek bij nieuwe loonschaal TOD is nog lang niet opgelost. ECT wil in 2024 niet verder gaan dan P60.

V-rooster
Het is onvoorstelbaar hoe geharnast ECT zit in het V-rooster. Ieder voorstel vanuit vakbondszijde wordt getorpedeerd onder het motto “in 2006 hebben wij zus of zo afgesproken en dat geldt nog steeds zo”. Vandaar dat wij blijven inzetten op 35% schematoeslag en aanvulling van E-dienst bij uitstroom en dat het V-rooster niet groter mag zijn dan 425 werknemers.

Er is nog veel meer te vertellen. Maar dat kunnen jullie lezen in ons Eindbod van CNV Vakmensen en FNV Havens.

Dan maar een eindbod
Zeven rondes lang hebben vakbonden veel rekenwerk gedaan, maatmannen gemaakt, geldstromen binnen ECT inzichtelijk gemaakt en gezocht naar oplossingen en acceptabele afspraken. Na zeven rondes hebben wij helaas onze knopen moeten tellen. Overeenstemming op basis van constructieve gesprekken zit er kenbaar niet in. Dat betreuren wij! We zijn immers niet voor niets zeven rondes het gesprek aangegaan.

Hoe nu verder
Vakbonden gaan ledenraadplegingen organiseren om de ontstaande situatie met jullie, vakbondsleden werkzaam bij ECT, te bespreken. Tot die tijd is ECT vrij om ons uit te nodigen om op basis van het eindbod met ons in gesprek te gaan om te komen tot een resultaat. Wij laten jullie nog weten op welke wijze met jullie in overleg gaan. Houd je mailbox in de gaten!

Voor nu alle gezondheid en let op elkaar.
Samen sterk!

Met vriendelijke groet,

mede namens de FNV en CNV onderhandelingsdelegaties,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen 

Downloads