Al het nieuws

Vacature verantwoordingsorgaan PGB voor Kartoflex

Het PGB voert de regelingen rond de pensioenen uit. Vanuit betrokken werknemers kan een werknemer benoemd worden in het verantwoordingsorgaan. Heb je interesse?

Pensioenuitvoerder PGB zoekt kandidaten voor het verantwoordingsorgaan
Het PGB kent naast een bestuur ook een verantwoordingsorgaan. Daarin zijn werknemers en werkgevers uit de sector vertegenwoordigt. Met ingang van 1 juli 2021 is er een vacature. CNV Vakmensen mag kandidaten voordragen voor het verantwoordigingsorgaan. Dit orgaan werkt nauw samen met het bestuur van het PGB.

Waar gaat het over in het verantwoordingsorgaan?
Het orgaan geeft niet alleen een oordeel over het gevoerde in het jaarverslag maar ook over het toekomstige beleid van het bestuur. Het verantwoordigingsorgaan geeft informatie aan de achterban en is terug te vinden in de verschillende informatiemiddelen van het pensioenfonds.

Hoeveel tijd kost het?
Er wordt ongeveer 7 keer per jaar vergaderd als verantwoordingsorgaan. Aansluitend is er vaak ook een overleg met het bestuur. Hoewel het mogelijk is om te stemmen, wordt er gestreefd om als collectief tot een besluit te komen. Er is 2 keer per jaar een overleg met de raad van toezicht. Er wordt 1 keer per jaar vergaderd met het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk.

Hoe wordt er samengewerkt
Men werkt met commissies en werkgroepen waarin men met een of meer bestuursleden en medewerkers van het pensioenfonds dieper ingaan op de onderwerpen. De commissies houden zich bezig met governance, aansluitingen bij het pensioenfonds, communicatie, de beleggingen en de begroting en het jaarverslag. In deze commissies zitten leden met meer expertise of interesse op dit terrein. Zij komen enkele keren per jaar bijeen. Het oordeel over het bestuur van het pensioenfonds in het jaarverslag wordt voorbereid door de commissies en vervolgens door het hele verantwoordingsorgaan besproken met vertegenwoordigers van het bestuur, de externe accountant en de controlerend actuaris. Het bestuur geeft in het jaarverslag een reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan.

Kennis
Er worden sessies georganiseerd om je kennis te vergroten. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd, de kosten worden vergoed.

Vergoeding
Voor het werk krijg je een vergoeding, zowel voor de tijd die je eraan besteed als voor de gemaakte (reis)kosten.

Meer informatie?
Die kan je krijgen van Peggy Wilson: zij zit namens CNV Vakmensen in het bestuur van PGB en draagt ook de kandidaat voor. Zij is ofwel per e-mail p.wilson@cnvvakmensen.nl of telefonisch te bereiken op 06-2004 5453.

Vragen over de cao
Heb je vragen over de Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen dan kan je bij mij terecht.

Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51602048 / j.kraan@cnvvakmensen