Vacature verantwoordingsorgaan pensioenfonds PGB

Het PGB voert de regelingen rond de pensioenen uit. Vanuit betrokken vakorganisaties kan een werknemer benoemd worden in het verantwoordingsorgaan. Daarvoor krijg je een vergoeding, zowel voor de tijd die je er mee kwijt bent als voor de gemaakte (reis)kosten. Heb je interesse?

Pensioenuitvoerder PGB zoekt kandidaten voor het verantwoordingsorgaan
Het PGB kent naast een bestuur ook een verantwoordingsorgaan. Daarin zijn werknemers en werkgevers uit de sector vertegenwoordigt. Dit orgaan werkt nauw samen met het bestuur van het PGB en geeft niet alleen een oordeel over het gevoerde beleid in het jaarverslag maar ook over het toekomstige beleid van het pensioenfondsbestuur. Het verantwoordingsorgaan geeft informatie aan de achterban en is terug te vinden in de verschillende informatiemiddelen van het pensioenfonds. Er is een vacature en CNV Vakmensen mag kandidaten voordragen. 

Hoeveel tijd kost het?
Als verantwoordingsorgaan kom je zo'n 7 keer per jaar in vergadering bijeen. Aansluitend is er vaak ook een overleg met het bestuur. Hoewel het mogelijk is om individueel te stemmen, wordt er gestreefd om als collectief tot een besluit te komen. Er is 2 keer per jaar een overleg met de raad van toezicht en er is 1 keer per jaar een vergadering met het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk.

Hoe wordt er samengewerkt?
Men werkt met commissies en werkgroepen. Samen met bestuursleden en medewerkers van het pensioenfonds wordt zo dieper ingegaan op de onderwerpen. De commissies houden zich bezig met governance, aansluitingen bij het pensioenfonds, communicatie, de beleggingen, begroting en het jaarverslag. In deze commissies zitten leden met meer expertise of interesse op dit terrein. Zij komen enkele keren per jaar bijeen. Het oordeel over het bestuur van het pensioenfonds in het jaarverslag wordt voorbereid door de commissies en vervolgens door het hele verantwoordingsorgaan besproken met vertegenwoordigers van het bestuur, de externe accountant en de controlerend actuaris. Het bestuur geeft in het jaarverslag een reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan.

Kennis
Er worden sessies georganiseerd om je kennis te vergroten. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd, de kosten worden vergoed.

Meer informatie?
Die kan je krijgen van Arie Kasper, bestuurder van CNV Vakmensen. Aanmelding voor 14 januari 2022. Hij draagt er zorg voor dat je namens CNV Vakmensen wordt voorgedragen. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl Telefoon: 06-13208402.