Update voortgang gesprekken Corbion

Zoals jullie weten zijn de bestuurders van CNV Vakmensen en het FNV in gesprek met jullie werkgever over de pensioenen. Omdat hier eerst afspraken over gemaakt dienden te worden zijn de cao onderhandelingen tijdelijk opgeschort. Lees hieronder verder over de laatste ontwikkelingen.

Pensioenen

De bestuurder van de vakbonden CNV en het FNV hebben gezamenlijk een drietal Webinars georganiseerd om onze leden te informeren over de pensioenen. Wij hebben drie mogelijke scenario’s geschetst voor de toekomst van jullie pensioenen. Daarnaast hebben jullie je stem kunnen uitbrengen op één van de scenario’s. Een grote meerderheid heeft gekozen voor de hybride variant waarbij werknemers met inkomens tot € 57.232 bij BPL blijven met een middelloonregeling. Werknemers met een hoger inkomen blijven ook tot een inkomen van € 57.232,- bij BPL maar zij krijgen voor het inkomen boven de € 57.232,- een beschikbare premieregeling. Werkgever heeft echter aangegeven deze optie niet wenselijk te vinden.

Tijdens deze gesprekken zijn wij gestuit op nieuwe informatie die wij in de cao over het hoofd hadden gezien; uit de cao blijkt dat er is afgesproken dat de werkgeversbijdrage tot en met 2022 gelijk is aan de kostendekkende premie voor de basis- en excedentregeling  en de kosten voor het sociaal fonds onder aftrek van de werknemersbijdrage. Dit betekent volgens ons dat werknemers niet gevraagd kunnen worden meer te gaan betalen voor hun pensioen nu BPL de premies verhoogt. De hogere kosten komen volgens onze interpretatie voor rekening van de werkgever.


Voortgang gesprekken

Jullie werkgever liet blijken niet blij te zijn met deze nieuwe informatie en trok onze interpretatie van de cao tekst in twijfel. Na wat gesteggel heeft werkgever ervoor gekozen om de populatie voor de pensioenregeling te splitsen; de cao populatie blijft bij BPL op basis van een middelloonregeling en de bovencao-ers gaan naar een beschikbare premieregeling bij een andere uitvoerder. Zij willen hierover verder praten met de OR.

De vakbonden hebben aangegeven dat wij zullen verkennen in hoeverre dit juridisch mogelijk is. In de cao wordt immers geen onderscheid tussen de pensioen populaties voor de pensioenregeling. Daarnaast is de pensioenregeling een afspraak die met de vakbonden in de cao is geregeld, deze kan volgens ons niet met de OR worden gewijzigd.


Wat nu?

De bonden en werkgever hebben aangegeven het een en ander juridisch te willen uitzoeken. De bestuurders van de vakbonden willen graag onderzoeken wat een goede regeling zou zijn voor alle werknemers van Corbion nu ze niet verplicht kunnen worden meer te gaan betalen voor hun pensioen. Daarnaast willen wij kijken in hoeverre het voorstel van de werkgever mogelijk is en of wij, indien nodig, naleving van de cao moeten gaan vorderen.

 

Mede namens kaderlid Bernards Freriks

 

 

Soraya Faez

Bestuurder CNV Vakmensen

E: s.faez@cnvvakmensen.nl