Al het nieuws

Update vierpartijenoverleg APMTR en APMT MVII

Op dinsdag 14 januari spraken wij weer met het management van APMTR en APMT MVII in het kader van het vierpartijenoverleg.

In onze laatste nieuwsbrief gaven wij al aan dat de directie van APMT MVII de uitgangspunten voor het vierpartijenoverleg nog niet heeft ondertekend. Dit is nog steeds niet gebeurd. Toch zit er een beetje schot in de zaak.

Vakbonden en de directie van APMT MVII hebben samen een aantal vragen geformuleerd voor een juridische check op de vraag of werknemers van APMT MVII groter risico lopen ontslagen te worden als gevolg van een (duurzame) samenwerking tussen APMT MVII en APMTR. De angst bestond/bestaat, dat als APMTR zou reorganiseren er afgespiegeld zou kunnen worden over de werknemersbestanden van beide bedrijven. Vakbonden hebben, na consultatie van deskundigen bij UWV, altijd aangegeven dat deze angst ongegrond is. De advocaat die door APMT MVII is gevraagd de juridische check te doen, komt tot dezelfde conclusie. Deze conclusie is in enkele pagina’s tekst onderbouwd.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Mede namens de kaderleden van CNV Vakmensen,

Hanane Chikhi
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 74 88 51
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Downloads