Al het nieuws

Update vierpartijenoverleg

Op maandag 2 december jl. spraken wij weer met het management van APMTR en APMT MVII in het kader van het vierpartijenoverleg.

Het nieuwe management van APMT MVII heeft het document met uitgangspunten die we voor dit vierpartijenoverleg reeds in april 2019 overeenkwamen, nog niet ondertekend. Toch nam APMT MVII deel aan het overleg. Bonden hebben er vertrouwen in dat het APMT MVII management geen inhoudelijke bezwaren heeft tegen de geformuleerde uitgangspunten gezien hun deelname aan het vierpartijenoverleg.
Lees meer hierover in de bijlage.

Hanane Chikhi,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 74 88 51
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

                                           

Downloads