Update van het BPL pensioenfront

Jullie lezen, horen, zien veel in de media over pensioenen. Ook van BPL hebben jullie een paar weken geleden een brief ontvangen over de situatie van BPL.

Op dit moment zijn wij in afwachting van wat minister Koolmees eventueel wil doen om kortingen van reeds opgebouwde pensioenen, forse premieverhogingen en/of kortingen van de jaarlijkse pensioenopbouw te voorkomen. Bonden, werkgevers en het BPL bestuur hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister met het dringende verzoek om ons hiertoe oplossingen aan te reiken. Sociale partners: werkgevers en bonden, moeten zich verder kunnen richten op de uitwerking van het gesloten akkoord over het nieuwe pensioenstelsel.

Op 25 november spreken we jullie werkgevers over de pensioensituatie. Als we vanuit Koolmees op 20 november zodanige berichten krijgen dat we kunnen onderhandelen met jullie werkgevers, dan is dus al duidelijk dat zij tot weinig bereid zijn. Dit maakt het allemaal niet makkelijker en het kan zijn dat we jullie de komende tijd zullen oproepen om samen met ons jullie pensioenbelangen, van de BPL-deelnemers actief voor het voetlicht te brengen.

In de bijlage treffen jullie de gezamenlijke nieuwsbrief aan van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen met meer informatie.

Mede namens Marjolein Dubbelaar en Patrick Meerts, bestuurders FNV Agrarisch Groen
en Jaap Bosma, bestuurder, CNV Vakmensen

Jeroen Warnaar,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2035 4990
E j.warnaar@cnvvakmensen.nl


PS: Mocht je niet zijn aangesloten bij BPL (Landbouw) en wens je informatie over je eigen pensioen, neem dan contact op met jouw vakbondsbestuurder.

 

Downloads