Al het nieuws

Update situatie bij KLM tijdens de coronacrisis

Gedurende de periode dat KLM voor het kunnen betalen van een ruime meerderheid van haar loonkosten afhankelijk is van overheidshulp vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), gaan er aanvullende verlofmaatregelen gelden. Dat is het resultaat van overleg tussen KLM en bonden.

Inhoud maatregelen: KV

De kern van de maatregelen is dat KLM KV-dagen die nog niet in je basisrooster verwerkt zijn op korte termijn mag indelen de komende maanden. Maar KLM heeft zich er daarbij wel aan verplicht om jou dit zo vroeg als menselijkerwijs mogelijk te melden.

Inhoud maatregelen: MV

Daarnaast is besloten dat tijdens de drie maanden waarin KLM aanvankelijk moet overleven vanuit betalingen van de overheid en er naar verwachting weinig tot geen werk is, verlofopbouw ook afbouw van verlof is. Daarom moet je maximaal 50 verlofuren opnemen in deze periode (deeltijd naar rato!). Dat gebeurt wel onder beschermende voorwaarden:

- Je hoeft dit niet te doen als je in een functie of op een afdeling werkt waarin het werk grotendeels doorgaat

- Je hoeft dit alleen te doen totdat je nog 40 uur (5 dagen) op je teller hebt na de NOW-periode van 16 maart tot en met 15 juni  (deeltijd naar rato) en doorgekeken tot aan het eind van het jaar. Dus als je al tot die stand hebt aangevraagd of hebt opgenomen hoef je überhaupt geen extra dagen op te nemen. Hetzelfde geldt als je al in de NOW-periode 50 verlofuren hebt ingepland.

- Je krijgt tot 10 april (dus tot en met 9 april) de mogelijkheid om zelf de MV-uren aan te vragen voor de dagen waarop je die het liefste opneemt. In principe wordt je voorkeur gehonoreerd, het zal echter soms simpelweg niet kunnen omdat ook met een flinterdun vliegnetwerk het niet gaat lukken als iedereen tegelijkertijd dezelfde volledige meivakantie aanvraagt.

- Mocht je zelf geen voorkeur aangeven dan kan je ook maximaal 50 uur ingepland krijgen door KLM. Maar dat gebeurt alleen indien je na de NOW-periode en inclusief wat je voor daarna al ingepland hebt aan het eind van het jaar nog meer dan 5 dagen op de teller hebt staan.

Standpunt bonden

CNV is geen liefhebber van deze afspraken, ze zijn ronduit pijnlijk. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de uiterst precaire situatie waarin KLM zich bevindt. Wat onder andere op de balans drukt, als schuld, zijn vakantiedagen. Tegelijkertijd is de productie zodanig gedaald, waardoor er op dit moment minder werk is en leegloop ontstaat. Wij hebben daarom begrip voor deze maatregel.

Er worden geen vakantiedagen afgepakt, er wordt wel gevraagd om ze voor deze unieke periode van ongeëvenaarde overheidssteun om het bedrijf overeind te houden niet op te sparen maar in te zetten om vrij te zijn. Op de dag dat we dit schrijven (2-4) heeft British Airways 36.000 medewerkers naar huis gestuurd zonder loondoorbetaling. Ook wordt er bij Lufthansa gepraat over een kapitaalinjectie van de overheid van miljarden. Heftig nieuws maar wel de context waarbinnen deze bijdrage gevraagd wordt van de KLM-medewerker.

De volledige afspraken kan je vinden als bijlage. Ze zijn mede tot stand gekomen in een intensieve afstemming in deze hectische tijden waarin we snel moeten schakelen met de actievere leden van CNV bij KLM, die kritisch hebben meegedacht en input hebben geleverd.

Eenzijdig door KLM genomen besluiten: Tijdelijke contracten

CNV is door medewerkers benaderd die hun baan kwijt zijn of dreigen kwijt te zijn nu KLM heeft besloten om contracten niet te verlengen, ondanks dat de overheid steun geeft om die contracten wel te verlengen. Alhoewel wij ons ook voorbereiden op een luchtvaartwereld die nooit meer hetzelfde zal zijn, is CNV uiterst ontstemd over het besluit van KLM om mensen zonder vast contract massaal op straat te zetten.

Dat is slecht voor de economie, slecht voor het imago van KLM en niet goed voor de modernisering van KLM, want vers bloed zonder pardon aan de kant zetten gaat niet bijdragen aan de vernieuwing en houdbaarheid van het bedrijf op lange termijn.

Wij roepen KLM op om alsnog creatief tot oplossingen te komen en te kijken wat we wél kunnen doen in plaats van te blijven hangen in een generiek nee. Wij hadden bijvoorbeeld ook kunnen leven met een verlenging van drie maanden voor deze mensen om te kijken hoe daarna de vlag erbij hangt en om in die tijd te werken aan begeleiding van collega’s naar indien nodig ander werk.

Eenzijdig door KLM genomen besluiten: Geen vakantie terug

Ook is CNV benaderd door medewerkers die hun vakantie anders hadden voorgesteld tijdens deze NOW-periode, maar die geen dagen meer mogen teruggeven van KLM. Daar zaten schrijnende voorbeelden bij, maar KLM heeft elke compromissuggestie van de hand gewezen. Bijvoorbeeld de suggestie dat zolang je de dagen maar weer indeelt de komende drie maanden je ze in ieder geval niet aaneengesloten twee weken verplicht hoeft op te nemen.

Daar was echter geen gesprek over mogelijk, KLM zocht om financiële redenen de rand op van wat wettelijk mag qua niet honoreren van het intrekken van vakantiedagen. Nu kan je daar op twee manieren mee omgaan. Dit maar aanvaarden in het licht van de bredere situatie waarin KLM en de wereld zich momenteel bevinden (een voordeel: je hoeft dan verder geen dagen meer in te plannen). Of dit juridisch laten toetsen door het CNV (je kan daar als lid een beroep op doen).

CNV wenst jullie allen veel sterkte in de komende periode! Samen zetten we er de schouders onder. Laten we hopen dat KLM nog vele jaren mag doen waar ze goed in is: Mensen met elkaar in contact brengen van over de hele wereld.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze (excuses, lange!) info, neem gerust contact op met je vakbondsbestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl Tot slot nog dit. De situatie bij KLM is zorgelijk. Het is belangrijk om voor jezelf op te komen, overweeg daarom ook het vakbondslidmaatschap. Dit kan via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden